Kolonie meervleermuizen in kerk Tjerkwerd in beeld gebracht

De vleermuizen In de nok van de kerk in Tjerkwerd worden sinds deze week gefilmd voor het project ‘Bats yn Byld’ van de Friese Milieu Federatie (FMF) en Landschapsbeheer Friesland.

Er zit al jaren een kolonie meervleermuizen in de kerk, dit jaar zijn het er pakweg honderd. De beelden van de infraroodcamera’s zijn via een livestream te volgen op de site van de FMF. De beelden moeten voor meer bewustwording en waardering zorgen, legt Lemke Statema (FMF) uit: „Se binne extreem wichtich foar de biodiversiteit en ite ek de eikenprocessierups op.”

Naast de livestream bestaat het project ook uit cursussen, waarbij inwoners van vijf dorpen (Burgwerd, Tjerkwerd, Exmorra, Kimswerd en Heeg) worden opgeleid om vleermuizen op te sporen in panden van medebewoners, zodat ze beschermd kunnen worden.