Uitreiking van diploma’s op Nordwin College

SNEEK De 4e-jaars leerlingen van het Nordwin College in Sneek worden letterlijk in het zonnetje gezet. Door Covid-19 is het niet verstandig om de leerlingen met familie en vrienden in school te ontvangen. Daarom is gekozen voor het beste alternatief: in de voortuin.

De klassen zijn op drie verschillende momenten ontvangen. Ouders mogen met de auto het weiland in rijden en op gepaste afstand parkeren voor de tent. Muzikaal ondersteund door DJ Henrico worden de leerlingen op het podium uitgenodigd voor een speech en het belangrijke papiertje. Ook zijn leerlingen die een gedicht / verhaal hebben voorgedragen, dit is met een applaus beantwoord.

Onder de warme zon worden de wachtende leerlingen en ouders verzorgt met een hapje en drankje. Als iedereen zijn diploma heeft ontvangen mogen ze voor de laatste keer gezamenlijk op de foto, natuurlijk op de hooibalen.

Het personeel van het Nordwin College wenst iedereen mooie studietijd in het MBO en een fantastische toekomst.