Leerlingen leggen hoogste muziekexamen af

SNEEK Met inachtneming van de coronamaatregelen zijn zeventien leerlingen van Kunstencentrum Atrium geslaagd voor het D-examen. Het D-diploma voor het bespelen van een instrument is het hoogste examen op een muziekschool.

Hiermee tonen leerlingen aan dat ze goed in staat zijn om zelfstandig verder te studeren. De D-examens zijn individueel afgenomen en vonden 25 en 26 juni plaats.

De geslaagden zijn zeer getalenteerde muzikanten die al jaren les volgen bij een muziekschool. Traditiegetrouw geven zij ter afsluiting voor de zomervakantie met elkaar een optreden voor publiek, waarna hun docent het diploma overhandigt. Door COVID-19 was deze feestlijke finale dit jaar niet mogelijk. „We hebben het examen met voldoende afstand tussen elkaar in een grote ruimte afgenomen,” aldus examencoördinator Marten Miedema. „Daarna werd het diploma buiten uitgereikt.”

Bij het zogeheten D-traject, dat ongeveer een jaar in beslag neemt en tevens bestaat uit enkele optredens gedurende het seizoen, werkt Kunstencentrum Atrium samen met Seewyn Kunsteducatie. Seewyn biedt muzieklessen aan in de gemeente Waadhoeke. Er zijn drie Seewyn-leerlingen geslaagd voor het D-examen.

Geslaagden D-examen seizoen 2019-2020:

Kunstencentrum Atrium

Naam; Instrument; Leeftijd; Woonplaats; Docent

Anna Munniksma; Dwarsfluit; 17 jaar; Hindeloopen; Jeanette Valkema

Annemarije Bosch; Trompet; 16 jaar; Molkwerum; Marten Miedema

Anne-Marique Katsburg; Hobo; 16 jaar; Makkum; Nynke Jaarsma

Ayolt Yntema; Bas Tuba; 17 jaar; Wons; Marten Miedema

Bo Slot; Saxofoon; 15 jaar; Sneek; Jantsje Westra

Eppie Minnema; Bugel; 16 jaar; Molkwerum; Marten Miedema

Errit Yntema; Bugel; 14 jaar; Wons; Marten Miedema

Femke Groenhof; Bugel; 15 jaar; It Heidenskip; Marten Miedema

Iefke Dotinga; Saxofoon; 16 jaar; IJlst; Jantsje Westra

Inger Haanstra; Bugel; 14 jaar; It Heidenskip; Marten Miedema

Jeltje Joustra; Bugel; 18 jaar; Witmarsum; Bert Liefers

Jetze Wijnja; Trombone; 17 jaar; Heeg; Roelof Bakker

Lieke Steigenga; Bugel; 16 jaar; Exmorra; Marten Miedema

Marinthe Brouwer; Bugel; 15 jaar; Sneek; Andries Kramer

Marwin Tolsma; Bugel; 16 jaar; Arum; Andries Kramer

Pierke Reitsma; Saxofoon; 17 jaar; Schettens; Jantsje Westra

Xandra Albada; Saxofoon; 17 jaar; Stavoren; Jantsje Westra

Seewyn Kunsteducatie

Jannemein Wiersma; Dwarsfluit; 16 jaar; Franeker; Gonny Roelofsen

Marit Albada; Dwarsfluit; 17 jaar; Wommels; Gonny Roelofsen

Rikst Postma; Saxofoon; 15 jaar; Spannum; Jantsje Westra