Leerlingen groep 8 stralen in musical drive-ins

SNEEK De COVID-19 maatregelen noopten tijdens de periode van thuisonderwijs tot creatief denken. Maar ook nu zijn scholen nog beperkt in bepaalde activiteiten door de anderhalve meterregel. Neem nu de traditionele musical, jaarlijks opgevoerd door leerlingen van groep 8.

Leerkracht Mienke Haanstra van CBS De Bron in Bolsward dacht in de weken van thuisonderwijs al na over een alternatief voor deze jaarafsluiter. „Onze leerlingen verdienen, juist omdát alles al zo anders loopt, een spektakel aan het eind van hun schooltijd bij ons.“

Haanstra bedacht iets ludieks en vond gehoor bij haar schooldirecteur Bauke Korenstra, maar ook bij Jaring Attema, directeur van De Vuurvlinder in Sneek. Ze staken de hoofden bijeen met als resultaat: een drive-in bioscoop als in de jaren ‘60. Niet alleen hun eigen scholen, maar ook CBS Op ‘e Hichte en OBS De Wyken maken gebruik van het mooie idee.

Niet zonder slag of stoot

„Onze leerlingen verdienen een passend afscheid van de school. Deze activiteit vormt normaalgesproken het hoogtepunt en het afscheid van onze groep 8 leerlingen. Daarom hebben we contact opgenomen met de gemeente, maar ontvingen aanvankelijk geen vergunning,” vertelt Attema.

Toen Mienke Haanstra en Jelte Hitzert van De Bron dit vernamen, besloten zij tot een rechtstreekse actie. Samen met hun groep 8 leerlingen van De Bron schreven zij begin juni een mail aan burgemeester Jannewietske de Vries en legden het plan nog eens goed uit. Kort daarna nam de afdeling vergunningen telefonisch contact met de school op voor nadere toelichting. Spoedig daarop volgde groen licht voor de musical drive-in als besloten feest, met uiteraard de waarborg van anderhalve meter afstand.

Aangepaste repetities

Voorgaande jaren werden de musical als één stuk gerepeteerd en op het toneel opgevoerd. Ditmaal werden de producties in scènes en takes opgedeeld en leerden de jonge talenten om steeds beter te ‘spelen’ met de camera.

Op De Vuurvlinder werd de rol van regisseur vervuld door onderwijsassistent Benjamin Veldhuizen. Er werd niet alleen op school gefilmd maar ook op locatie, zoals in het Burgemeester Rasterhoffpark in Sneek, passend bij het thema Jungle Beat.

Op De Bron vervulden Jelte Hitzert en Mienke Haanstra de begeleidende rol om het verhaal Musical Mysterie in te studeren met de leerlingen, terwijl Arno Attema van Op ‘e Hichte de opname van het stuk Betoeterd in goede banen leidde.

Vier avonden lang entertainment in de open lucht

De drie scholen van Palludara zorgen de eerste drie dagen voor het programma, dat mede mogelijk is gemaakt via sponsoring. Maandag 29 juni vindt de aftrap plaats door De Vuurvlinder. Tijdens twee voorstellingen om 18.00 en 20.00 worden musicalvideo’s geprojecteerd op een groot scherm. Het geluid zal via de autoradio te ontvangen zijn.

Per voorstelling is ruimte voor zo’n 50 auto’s. Deze verzamelen zich op het parkeerterrein achter het schoolgebouw aan de Keizersmantel in Sneek.

Dinsdag 30 juni worden de kunsten van leerlingen van De Bron tijdens twee voorstellingen vertoond; ouders uit Bolsward komen dan naar Sneek om hun kinderen te bewonderen.

De fanclub van de groep 8 leerlingen van CBS Op ‘e Hichte uit Scharnegoutum kan woensdag 1 juli genieten van een voorstelling; leerlingen van OBS De Wyken sluiten de cyclus donderdagavond af met hun creatieve kunsten.