Online bijeenkomsten bruggen Uitwellingerga, Spannenburg en Oude Schouw

SNEEK - Rijkswaterstaat werkt aan een onderzoek naar de vervanging van de bruggen over het Prinses Margrietkanaal in Spannenburg, Oude Schouw en Uitwellingerga. Voor belangstellenden organiseert Rijkswaterstaat online bijeenkomsten (webinars), omdat fysieke bijeenkomsten vanwege de corona-maatregelen niet kunnen.

De bruggen zijn aan het einde van hun technische levensduur, waardoor de kans op storingen toeneemt. Daarnaast wordt de vaarweg aangepast, zodat deze geschikt is voor grotere schepen van scheepvaartklasse Va.

Deze bruggen over het Prinses Margrietkanaal zijn onderdeel van het programma Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl. Rijkswaterstaat onderzoekt momenteel welke mogelijkheden er zijn voor nieuwe oeververbindingen. Het doel is om gedragen oplossingen voor de drie oeververbindingen vast te stellen. Daarvoor wordt ook kennis vanuit de omgeving gevraagd.

In het begin van dit jaar zijn samen met de omgeving mogelijke oplossingen geïnventariseerd. Tijdens de online bijeenkomsten die nu worden gehouden worden belangstellenden geïnformeerd over kansrijke oplossingen voor de oeververbindingen. Daarnaast is er een online omgeving waar inbreng kan worden gegeven over de oplossingen voor de oeververbindingen. In het webinar wordt toegelicht hoe deze online omgeving werkt. Alle praktische informatie over het webinar en de online omgeving staat op www.rws.nl/friesebruggen

Op de volgende data zijn er online bijeenkomsten voor belanghebbenden:

- Dinsdag 16 juni 2020 van 19:30 – 20:30 uur online bijeenkomst brug Oude Schouw.

- Woensdag 17 juni 2020 van 19:30 – 20:30 uur online bijeenkomst brug Spannenburg.

- Donderdag 18 juni 2020 van 19:30 – 20:30 uur online bijeenkomst brug Uitwellingerga.