Syb en Henk fietsen door de gang in Nij Ylostins

IJLST - De sportieve zanger Syb van der Ploeg en oud-Elfstedenwinnaar Henk Angenent fietsten gisteren tijdens hun muzikale Elfstedentocht door de gangen van Nij Ylostins. Het tweetal maakte de fietstocht langs ouderencomplexen in de elf steden zoals ook het Dr. Wumkeshûs in Sneek om de bewoners een hart onder de riem te steken.

Tevens trakteerde Van de Ploeg de bewoners op een aantal liedjes. Het tweetal maakte een sociaal, muzikaal en sportief gebaar naar de ouderen, hun naaste familie en het zorgpersoneel in de Friese elf steden. De ouderen in de verpleeghuizen en woonzorgcentra in Fryslân zijn tijdens de coronacrisis extra kwetsbaar. Vanwege het bezoekverbod gaat dit gepaard met veel pijn, verdriet en eenzaamheid.

Syb van der Ploeg: ,,In deze moeilijke tijd moeten we allemaal op een creatieve manier proberen de eenzaamheid onder de mensen te verlichten. Het raakt mij te zien hoe groot het verdriet is. Samen met Henk wilde ik daarom dit muzikale en sportieve gebaar maken naar deze kwetsbare ouderen, hun families en het zorgpersoneel.”

Door de coronacrisis dreigen kwetsbaren en ouderen in een sociaal isolement terecht te komen. De provincie Fryslân is daarom begin april 2020 gestart start met de campagne: Fryslân yn Ferbining. Doel is om inwoners van de provincie die afhankelijk zijn van hulp, te verbinden aan instanties of activiteiten die steun bieden.

Gedeputeerde Douwe Hoogland: ,,De coronakrisis hat in grutte ympakt op de leefberens yn ús provinsje. Mei Fryslân yn Ferbining wolle wy de mienskip bemoedigje en minsken fierder helpe yn dizze drege tiid. De bydrage fan Syb en Henk is dêryn in geweldich inisjatyf.”