Koffiekamer zuivelfabriek bood uitkomst

TERSOAL In 1945 werd direct na de Tweede Wereldoorlog Toanielfieriening ‘de Twa Doarpen’ opgericht. Dit jaar bestaat de vereniging 75 jaar. De uitvoeringen van het komische toneelstuk ‘Allo Allo’ zijn vanwege de coronacrisis uitgesteld tot volgend jaar. Voorzitter Lolke Wijtsma en secretaresse Akke Bottema blikken nu wel terug en vooruit. ,,De toekomst van de vereniging is heel florissant.”

,,Onze toneelvereniging is vlak na de Tweede Wereldoorlog opgericht, om de mensen weer wat plezier en afleiding te geven”, vertelt Lolke Wijtsma. ,,In de herfst van 1945 vond er een oprichtingsvergadering plaats in het café te Tersoal. Hette Keulen werd voorzitter. Eens per seizoen werd een jaarvergadering gehouden, maar het bezoek daaraan werd steeds minder, zodat soms alleen de bestuursleden en een paar spelers aanwezig waren.”

Uiteindelijk besloot de toneelclub dan maar geen vergaderingen meer te houden. Er werd bij een van de spelers thuis gerepeteerd, en als de rollen er goed inzaten ging men over op het toneel of zaal. In de beginjaren werd er zowel in het café in Tersoal als ook in het café in Sibrandabuorren gespeeld. Er bestond toen best wel een grote belangstelling om mee te spelen, later werd dit anders. Toen moest het bestuur meerdere malen op pad om spelers te krijgen.

De komst van de televisie had een groot gevolg voor de vereniging. Ook het publiek werd minder. ,,Om twee uitvoeringen per seizoen te geven werd er soms met een andere vereniging van stuk geruild, of men liet een gezelschap komen”, gaat Wijtsma verder. ,,In de latere jaren van de vereniging kon men niet meer over het café in Tersoal beschikken, zodat er alleen nog maar in Sibrandabuorren kon worden gespeeld.”

Maar toen de beheerder daar niet meer tegen de drukte kon die een uitvoering nou eenmaal met zich meebrengt, zat de vereniging helemaal zonder lokaliteit. Gelukkig bracht de koffiekamer van de zuivelfabriek uitkomst, en konden daar uitvoeringen worden gehouden. En na 75 jaar kunnen we gelukkig zeggen dat de vereniging springlevend is. De overige bestuursleden zijn Andries Terpstra (lid), Joukje Greidanus (penningmeester) en Dieuwke Twijnstra (lid).”

,,Op dit moment hebben we een spelersbestand van ongeveer 25 mensen”, zegt Akke Bottema. ,,Als we op zoek zijn naar een nieuw stuk, dan lezen we meestal boekjes door bij Tresoar. Lijkt het stuk ons wat? Ook kijken we bij andere dorpen voor een geschikt stuk. En omdat we dit jaar 75 jaar bestaan en we ook 75 jaar bevrijding vieren, hebben we voor het oorlogsstuk ‘Allo Allo’ gekozen. We willen voor oud spelers een reünie houden, daarom zoeken we naar adressen van oud-spelers. We zoeken vooral nog naar namen van oud-spelers uit de omgeving van Sneek. Opgave kan via mail:lolke.wijtsma@kpnplanet.nl of 06-53817432.”

Er wordt in eerste instantie een keer per week gerepeteerd voor het stuk, maar naar mate de tijd verstrijkt, wordt er twee keer per week gerepeteerd. Wijtsma roemt de werkwijze van regisseur Wouter van der Wal. ,,Naast de regie kan hij ook heel veel met licht en geluiden. Hij geeft daarmee een heel andere dimensie aan het stuk. We voeren het stuk ook gedeeltelijk op voor in de zaal en aan de zijkant. Om die reden kunnen we maar maximaal 80 bezoekers ontvangen. Er spelen ook mensen mee uit Gauw, dus de vereniging kan bijna ‘de Trije Doarpen’ heten! De geplande uitvoeringen op 13, 15, 16 en 17 mei, vier avonden en twee keer matinee, zijn vanwege de coronacrisis uitgesteld tot volgend jaar.”

De vereniging voert niet alleen jaarlijks een groot stuk op, ook is er tussen Kerst en Oud en Nieuw elk jaar een een-akter festival. ,,Dat duurt dan zo’n 20 minuten”, legt Bottema uit. ,,We hebben dan een een-akter voor volwassen en een voor de jeugd. En dat is tot nu toe een succes. En zoals al eerder gezegd: de vereniging staat er goed voor. De toekomst zien wij zonnig in. En als we echt te weinig spelers hebben, dan vragen we mensen uit andere dorpen zoals Poppenwier of Britswert.”

Amanda de Vries.