Wethouder helpt met centrumpoging Modelspoormuseum

Wethouder Maarten Offinga van Súdwest-Fryslân stapt in een werkgroep van de Vereniging Ondernemend Sneek (VOS) in een poging het Nationaal Modelspoormuseum voor het centrum van Sneek te behouden.

Het Modelspoormuseum heeft plannen om naar bedrijventerrein de Hemmen te verhuizen. Het college van Súdwest-Fryslân ziet dat niet zitten, maar een meerderheid van de raad heeft aangegeven zo’n verhuizing toch tijdelijk te willen toestaan. Daarop is de VOS begin deze maand gesprekken gestart om het museum op over te halen zich toch in het centrum van Sneek te vestigen.

Offinga voegt zich bij de werkgroep en gaat onder meer de business case beoordelen. Het proces ligt nu stil vanwege de coronacrisis.