Ingezonden: Elkien/Nij Ylostins (6)

Over ingezonden stukken kan niet worden gecorrespondeerd. Zij kunnen ook niet worden teruggezonden. Anonieme inzendingen worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich te allen tijde het recht voor de stukken in te korten en houdt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud.

Nij-Nij Ylostins: Zwaard van Damocles of zielwaardig?

Ik wens het College van de Gemeente Súdwest Fryslân veel wijsheid en moed toe. Welke beslissing ze ook nemen, weerstand zal er komen. Nu is het zaak om te kiezen voor de bewoners van Nij Ylostins en IJlst, nu én in de toekomst. Een keuze voor duurzaamheid. Van gebouw, sociale woningbouw en de zorgkwaliteit in IJlst. Een keus die rendabel is voor onze gemeente – onze inwoners! Geen ‘Ja, maar…’, maar ‘Ja, en….’. Altijd denken in mogelijkheden en oplossingen. Niet in tegenargumenten en vasthouden aan eigen mening omdat je bang bent je gezicht te verliezen. Zoals Hûs en Hiem het zei: ’Er zit een ziel in het gebouw. Die ziel moet behouden blijven.’ En als je nou gewoon gaat herbouwen? Plat gooien (Elkien zijn zin) en weer in de zelfde vorm nieuw bouwen (de ziel blijft bestaan!). Sluit aan bij de hedendaagse tendens om jong en oud samen onder één dak te laten wonen. Een gebouw waar mensen naartoe wíllen en niet móeten omdat ze oud en wat krakkemikkeriger worden. En dan ernaast een stukje nieuwbouw voor bewoners die zware zorg nodig hebben (Patyna zijn zin). Met z’n allen zeggen: ‘Ja, en… zo gaan we het doen!’. Grenzen zijn er om op te zoeken, op te rekken, waar een wil is, is een weg! Wat dan resteert is een prachtig gebouw met een ziel, in een prachtige tuin met alle zorgvoorzieningen die IJlst e.o. nu en in de toekomst nodig heeft. Voor jong en oud. Wie wil nog meer? Gemeente, Elkien, Patyna en alle andere betrokkenen: heb het lef om verder te kijken en te gaan voor hetgeen jullie op deze aardkloot zijn: In liefde zorgen voor de mensen om je heen, je burgers, je huurders, je cliënten enzovoort! Met aandacht voor elkaars behoeften. Niet met modder naar elkaar gooien, maar met waardering voor ieders mening naar elkaar luisteren en SAMEN kiezen voor de beste oplossing. En gemeente: Kies je hier niet voor, kies dan in ieder geval voor het unieke gebouw. Ken de monumentenstatus toe en geef Elkien de mogelijkheden om de hedendaagse duurzaamheidsmiddelen toe te passen + een (kleine) aanbouw zodat ook de zwaardere zorg een plek krijgt in IJlst. Als je heel diep in mijn hart kijkt is dat mijn keuze! Ik durf de sprong wel te wagen! U ook?

Oosthem, Geke Matton