Werkgroep Wonen ziet goede kansen Nij Ylostins

IJLST - De Werkgroep Wonen in IJlst vindt dat Nij Ylostins niet moet worden gesloopt, maar toekomstbestendig moet worden gemaakt met behoud van haar waarden.

De nieuwbouwplannen voor Nij Ylostins van woningcorporatie Elkien – die in samenwerking met zorgaanbieder Patyna deze plannen graag breed uitdraagt – sluiten niet aan bij de woonvisie van de gemeente (najaar 2019) die daarover grootschalig onderzoek liet doen door extern bureau Companen. Het behoud van Nij Ylostins in de huidige vorm, aangepast aan de huidige tijd, past naadloos in de landelijke en de gemeentelijke visie, zegt de IJlster werkgroep. Daarin staat onder andere ‘Herbestemmen en transformeren gaat voor nieuwbouw’.

Nij Ylostins is de enige van de tussen 1968 en 1980 gerealiseerde 64 experimentele woonprojecten in Nederland die nu op de nominatie staat om gesloopt te worden. Zonde, zegt de IJlster werkgroep, want het complex zou een bron van inspiratie kunnen zijn voor de hedendaagse woningbouwopgave.

Uit landelijk onderzoek blijkt dat het samenbrengen van mensen uit verschillende generaties eenzaamheid bestrijdt, zorgt voor meer sociale cohesie en kosten bespaart. In dit kader ontstaan er in heel Nederland creatieve, innovatieve, kleinschalige concepten die levensvatbaar blijken. Er is sinds 2019 zelfs subsidie beschikbaar voor dit soort initiatieven.

De Werkgroep Wonen suggereert dat de appartementen in de vleugel aan de Stadslaankant worden ingericht voor zware zorg. Lichtkoepels of een glazen overkapping maken de gangen een stuk lichter en er komt meer stralingswarmte van de zon binnen en het platte dak kan gevuld worden met zonnepanelen en sedum. Hier en daar kunnen appartementen samengevoegd worden. Het Grand Café wordt beheerd door bewoners zelf en krijgt een keuken waar gezamenlijk gekookt kan worden. De binnentuin wordt een actief onderdeel van het Grand Café.