Column Joute de Graaf: Martinikerk Sneek krijgt metamorfose

Het avant-gardistische bouwplan voor de Martinikerk doet veel stof opwaaien. Negatief, van koekjestrommel,tot positief, a lá moderne ingang bij het oude Louvre, kwamen voorbij op social media. De meeste schrijvers worden niet gehinderd door kennis van zaken. Natuurlijk, smaak is persoonlijk, maar de architect heeft het programma van eisen van de bouwcommissie van de PKN in grote lijnen zorgvuldig vertaald. Bah vaak…, wat een taal van mensen op Facebook, die zelf waarschijnlijk de ballen verstand van architectuur hebben. Ik heb de neiging een simpel lesje architectuurbenadering te geven. Het is de 90% negatieve reageerders op de getoonde plannen vergeven dat ze zo ‘wreed’ oordelen. Wel eens gehoord van de spanning tussen het aantasten van de bestaande historische vormen als je in de nieuwe situatie dit herhaalt met moderne materialen in dezelfde namaakstijl? Wel eens wat gelezen over de waarde van de cirkel- en ellipsvorm als uitdrukking van verheven zachte, tedere vrouwelijke vormen, die passen bij de benadering om het bestaande te eerbiedigen en in de tegenstelling zó juist de gewenste aanvulling te geven? Mét de deskundigen van Monumentenzorg koos men de lijn om een aanbouw te ontwerpen die een duidelijk tegengestelde vorm krijgt t.o.v. de mooie oude Middeleeuwse Kerk. Wat hier gedaan is, is niet eens zo uniek. Waar het nu op aankomt is de keuze van de zachte nieuwbouwvormen met edele materialen te versterken. En dát doen de gepatineerde koperwanden op een duurzame en innemende manier. Het materiaal werd al in de Middeleeuwen aan gebouwen toegepast…. Dus óók een herhaling, evenals het zichtbaar maken in de verbinding oud-nieuw van het interieur. De ziel van dit culturele erfgoed-pronkje wordt intact gelaten. Architectuur verandert mee in de tijd. Het moet de mogelijkheden in vormen, materialisering en beleving volgen en representeren. Dát doet het kerkgebouw straks heel goed in haar verschijningsvorm en gebruik. De cirkel en de ellips drukten in de oudheid al uit dat de ronde vorm verwijst naar oneindigheid. Zingevinggedachten en openstelling naar de maatschappij in activiteiten kunnen elkaar hier vinden en bevorderen de vitaliteit van de PKN Sneek. Bravo, bouwcommissie, dat jullie dit nú aandurven de kerkelijke gemeente een gebouwencomplex te geven wat duurzaamheid en vitaliteit voor jullie activiteiten geeft. Er zal goed overleg zijn geweest met de Welstandscommissie. Die zullen achter de architecturale visie staan die gehanteerd wordt. Ik ontdekte nog wel wat aandachtspunten in de logistieke invullingen op punten van bevoorraden, berging, administratieve ruimten, balie hoe?, servicepunten voor een hapje en drankje en lichttoetreding zalen zaal 7/8. De trappen vereisen ook aandacht i.v.m. geluid. Blijf letten op toegankelijkheid. Pinuts?, nou nee. Laat je nu niet van de wijs brengen door mensen die met bagger kwamen in krant en op Facebook. De stad zal er mooier van worden. Voor ons allemaal lijkt me Prediker een wijze raad genoteerd te hebben: ‘En vraag jezelf niet af waarom het vroeger beter was dan nu. Het getuigt van weinig wijsheid als je daarnaar vraagt.’ Kijk overigens eens op de website van PKN Sneek naar de impressietekeningen.