Leerlingen Perspectief 10-14 On Tour langs scholen Palludara

SNEEK - Leerlingen van Perspectief 10-14, de eigenwijze onderwijsvorm voor leerlingen van 10 tot 14 jaar in Sneek, bezochten de afgelopen twee weken alle basisscholen van Stichting Palludara.

Leerlingen uit groep 6 konden aan de hand van een mooie presentatie kennismaken met Perspectief 10-14. De ‘On Tour’ is een aftrap van de brede informatievoorziening naar geïnteresseerde leerlingen en hun ouders. Zo ontvingen alle ouders van groep 6 van Palludara een uitgebreide infobrief waarin onder meer de On Tour werd aangekondigd en werden uitgenodigd voor de informatieavond.

Op woensdag 26 februari vindt de informatieavond over deze onderwijsvorm plaats voor leerlingen van groep 6 en hun ouders bij Perspectief 10-14, Hemdijk 47 (schoolgebouw csg Bogerman) in Sneek. Kijk voor aanmelding en meer info op www.perspectief1014.nl.

Perspectief 10-14 is een onderwijsaanbod voor leerlingen van 10 tot 14 jaar, waarbij ‘leren door doen’ centraal staat. Perspectief 10-14 is een initiatief van Palludara (primair onderwijs) en CVO Zuid-West Fryslân (voortgezet onderwijs), in samenwerking met De LeerOnderneming, onderdeel van OZHW. In augustus 2019 begon men met een eerste groep; in het nieuwe schooljaar start men wederom met een nieuw eerste leerjaar.

Leerlingen gaan bij Perspectief 10-14 ontdekken, ervaren, beleven, ontwikkelen en onderzoeken. Dit gebeurt door te werken met een gedegen duidelijke structuur en uitdagende leerdoelen. Gedurende vier jaar worden zij voorbereid op een zo realistisch en kansrijk mogelijke doorstroom naar klas 3 van het vmbo, havo of vwo. De onderwijsvorm is voor nieuwsgierige en ondernemende leerlingen, die in schooljaar 2020-2021 naar groep 7 gaan én voor ouders, die hier bewust voor kiezen.

Pieter van Eerten, Jytte van der Molen en Jente Hiemstra (vlnr.), leerlingen van Perspectief 10-14, presenteren hun onderwijsvorm aan de leerlingen van groep 6.