Foto- en filmavond Heech fan âlds

HEEG - Heech fan âlds houdt woensdag 26 februari om 20.00 uur een nieuwe foto-en filmavond in mfc It Heechhûs in Heeg.

Onderwerpen die de revue passeren zijn zijn: dia's wûst, luchtfoto's, feesten, historisch allerlei en als slot Rondgang door Heeg 1987- Deel 3. Alles is via de beamer te zien op een groot scherm.

Op de foto uit 1925 de Hervormde school op de voorgrond en midden/achter het Gemeentelijke Armenhuis en het Heegermeer.