Oude Martinikerk krijgt moderne uitstulping

SNEEK Het kerkbestuur van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) in Sneek hoopt met een op 2,14 miljoen begroot verbouwplan voor zowel het in- als het exterieur de Martinikerk in Sneek toekomstbestendig te maken. Opvallend element is een ellipsvormige, groen gekleurde aanbouw tussen de kerk en de klokkentoren.

De PKN heeft inmiddels een bouwvergunningsaanvraag ingediend bij de gemeente Súdwest-Fryslân. Met de opgebouwde reserves in de achterzak en de verkoop van de Ooster- en de Zuiderkerk hoopt de PKN twee derde deel van de benodigde financiën voor de verbouw van de grote kerk op het kleed te krijgen. De rest moet onder andere uit fondsenwerving komen. ,,Daar moeten we nog hard mee aan de slag”, laat Tjeerd van der Kooi van de bouwcommissie van de PKN weten.

Het kerkbestuur heeft in het vernieuwbouwtraject architectenbureau Kijlstra-Brouwer in Beetsterzwaag in de arm genomen. Dat bedacht een moderne uitstulping waarvoor het oude kostershuis plaats moet maken. De ellipsvormige groene uitbouw wordt ingeklemd tussen de steunberen van de kerk en de klokkentoren. De groene kleur van de nieuwbouw is vergelijkbaar met die van het museum Nemo in Amsterdam.

De duurzame nieuwbouw waarmee de toegankelijkheid en het multifunctionele karakter van kerk wordt verbeterd, biedt ruimte aan één van de (vergader)zalen van verschillende grootte die allemaal goed bereikbaar worden. Een dergelijke centrale ontmoetingsruimte die de kerk een open karakter geeft is een hoofdpunt in het programma van eisen dat de kerkrentmeesters vooraf samenstelden. Mooie bijkomstigheid is dat achter het kostershuis verborgen monumentale details van de Martinikerk straks weer zichtbaar worden.

Tijdens verschillende informatieavonden is de kerkgemeenschap betrokken bij de plannen voor de opwaardering van beeldbepalende kerk in het centrum. Er komt een keukenvoorziening en de jeugd krijgt een eigen ruimte. In de met een lift bereikbare kelder van de kerk komt een toiletgroep. Een groter podium wordt geschikt voor bijvoorbeeld muziekuitvoeringen en evenementen als het Sinterklaasfeest voor 70-plussers.

Het ontwerpplan is in samenspraak met de gemeente SWF ter beoordeling gestuurd aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De Rijksdienst is, zo zegt de PKN, positief gestemd over het nieuwe ontwerp. Ook de welstandcommissie Hûs en Hiem, in de provinciale commissie in Leeuwarden, is op hoofdlijnen akkoord.

Voor de planvorming is door BDM bouwhistorisch onderzoek gepleegd. Kerk en sacristie hebben een hoge monumentenwaarde. De aanbouwen uit de jaren dertig een geringere waarde waarbij de kosterswoning een positieve monumentenwaarde heeft. Bijzonder aan de kerk is de protestantse centraal opstelling gecombineerd met de roomskatholieke-as, gericht op het oorspronkelijke priesterkoor.

Sjoerd Stiensma