Infobijeenkomst brug Uitwellingerga

SNEEK - Rijkswaterstaat houdt donderdag 6 februari in Oppenhuizen een informatiebijeenkomst rond de vervanging van de brug over het Prinses Margrietkanaal bij Uitwellingerga.

Eerder al zijn bijeenkomsten in Oude Schouw en Spannenburg over de bruggen aldaar. Rijkswaterstaat werkt aan een onderzoek naar de vervanging van de bruggen Spannenburg, Oude Schouw en Uitwellingerga. De bruggen zijn verouderd en worden vervangen.

Deze bruggen over het Prinses Margrietkanaal zijn onderdeel van het programma Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl. Rijkswaterstaat onderzoekt momenteel welke mogelijkheden er zijn voor nieuwe oeververbindingen in de breedste zin van het woord. Het doel is om gedragen oplossingen voor de drie oeververbindingen vast te stellen. Daarvoor wordt ook kennis vanuit de omgeving gevraagd.

De bijeenkomst donderdag in Oppenhuizen is van 19.00 tot 21:00 uur in MFC It Harspit aan de Walmastrjitte 8a.

De Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl (HLD) bestaat uit het Prinses Margrietkanaal (Friesland), Van Starkenborghkanaal en Eemskanaal (Groningen). De HLD is één van de belangrijkste waterwegen van ons land. De hoofdvaarweg is onderdeel van de verbinding Amsterdam – Noord-Nederland en verbindt de havens van Amsterdam en Rotterdam met Noord-Duitsland voor de beroepsvaart. Per jaar worden 200.000 containers over de hoofdvaarweg vervoerd. Daarmee is de hoofdvaarweg een belangrijke infrastructurele schakel en van belang voor de noordelijke economie.