Wetterskip gaat water zuiveren met zonnestralen

SNEEK - Wetterskip Fryslân voorziet de komende tijd dertien rioolwaterzuiveringen van zonnepanelen. Woensdag worden de eerste 4.278 zonnecollectoren in gebruik genomen op de rioolwaterzuivering in Leeuwarden.

Later dit jaar volgen Kootstertille, Burdaard, Damwâld, Dokkum, Drachten, Gorredijk, Joure, Sneek, St.-Annaparochie, Sloten, Warns en Wolvega. Goed voor in totaal ongeveer 35.000 zonnepanelen. Het plaatsen van zonnepanelen draagt voor 17 procent bij aan de klimaatdoelstelling van het waterschap.

De investering in de zonnepanelen verdient het waterschap terug door op de energierekening te besparen. De op te wekken zonne-energie op de zuiveringen is bijna 9.000.000 kWh per jaar. Dat staat gelijk aan 3.000 huishoudens.