Basisschool maakt van ‘stakingsnood’ een deugd

SNEEK - De Johannes Postschool (JPS) in Sneek stelt op donderdag 30 januari haar deuren open voor studenten van het voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs. Studenten zijn mede via hun onderwijsinstelling hiervoor uitgenodigd. Tijdens de landelijke onderwijsstakingsdagen voert de JPS actie.

Directeur Djoke de Schiffart: ,,Wij willen laten zien dat het juist erg mooi is om te werken in het onderwijs. Wij zien het invalprobleem steeds groter worden en dat is een van de grootste zorgen die we hebben in het basisonderwijs. Met deze actiedagen willen wij iedereen die affiniteit heeft met kinderen en onderwijs laten zien dat wij het mooiste werk hebben dat er bestaat; voor alle kinderen een kansrijke toekomst mogelijk maken.”

Werken in het onderwijs loont, zo zegt de Schiffart. ,,Een grote rol te mogen spelen in de ontwikkeling van het jonge kind geeft veel voldoening, aldus de leerkrachten van het JPS- team. Ieder kind verdient voldoende aandacht en een passend aanbod. Maar dat is nu al een hele grote uitdaging en daarom vragen wij ons serieus af of dit in de toekomst nog wel haalbaar is. Mede door het steeds maar afnemende aantal studenten dat kiest voor een opleiding in het onderwijs.

Het team van de Johannes Postschool steunt de landelijke stakingsdagen beslist, maar sluit de deuren niet. ,,Wij willen op een positieve en ándere manier aandacht vragen voor de zorgen in het onderwijs. Door het organiseren van ‘JPS BACKSTAGE’ leggen we het accent op werving en hopen geïnteresseerden over de streep te halen om te kiezen voor een toekomst in het onderwijs. Zo kan één van de rechten van kinderen, recht op goed onderwijs, hopelijk gehandhaafd worden.”

Joop Fortuin, bestuurder van Palludara, de stichting waar de JPS deel van uitmaakt, juicht het voornemen toe. ,,Met dit initiatief vraagt de JPS op een positieve en toekomstgerichte wijze aandacht voor dit nijpende probleem in het basisonderwijs.”

De JPS heeft de schooldeuren op donderdag 30 januari geopend van 8.30 tot 14.15 uur. Studenten mogen vrij binnen lopen