Overleversschuld in Martinikerk

SNEEK - De theaterproductie van de ‘Stichting Sneek 75 jaar vrij’ over de Bloednacht 1944 in Sneek, ter gelegenheid van het 170-jarig bestaan van Teater Snits en 75 jaar vrijheid van Sneek, vindt plaats in de Martinikerk.

De productie in de maand april 2020 staat in het teken van overleversschuld. In de nacht van 13 op 14 juli 1944 werden in Sneek vier mannen doodgeschoten tijdens een represaille van de Duitsers, nadat het verzet een NSB-er had ontvoerd en mogelijk omgebracht. Een vijfde man, gemeentesecretaris (en latere burgemeester van Sneek) Ludolf Rasterhoff, werd ook neergeschoten maar overleefde deze executie door zich dood te houden. De impact die deze Sneker Bloednacht op burgemeester Rasterhoff heeft gehad staat centraal in deze bijzondere productie, maar ook de invloed van vrede op het heden en de toekomst.

De klinkers in het centrum van de stad
liggen stijf tegen elkaar aan, in het gelid
eensgezind, vastberaden, onwrikbaar…
symbolisch voor de hechte Sneeker samenleving
maar uit hun midden zijn vier stenen ontwricht
en een vijfde baksteen is er uitgelicht
een man staat alleen
in zijn mijmering en pijnlijke herinnering
‘het laatste wat ze zagen
waren de keien van de straat’
als een schaduw overheerst zijn overleversschuld
van die nacht
dy noait foarbij gaat
Henk Greydanus

De voorstelling ‘De Nacht dy noait foarbij gaat’, die aanvankelijk zou worden gespeeld in de stadhuistuin, vindt plaats in de Martinikerk in Sneek op 18, 19, 21, 22, 24, 25, 28 en 29 april 2020. Aanvang 21.00 uur.

De productie is geschreven door Bouke Oldenhof. In het stuk worden vijf talen gesproken: Snekers, Fries, Nederlands, Engels en Duits. De regie is in handen van Tineke Broers.

Kaarten zijn verkrijgbaar via de website: www.sneek75jaarvrij.nl/teater. Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met Jaitie Dijkstra: 06-20801568