Ingezonden: Elkien (3)

Over ingezonden stukken kan niet worden gecorrespondeerd. Zij kunnen ook niet worden teruggezonden. Anonieme inzendingen worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich te allen tijde het recht voor de stukken in te korten en houdt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud

Wat een mooi nieuwbouwplan heeft woningbouwcoöperatie Elkien voor wooncentrum Nij Ylostins. Hier kunnen alle inwoners van IJlst trots op zijn. Wij kunnen ons dan ook niet voorstellen dat inwoners van IJlst hierop tegen zijn. Het oude gedateerde wooncentrum wordt in fases gesloopt, zodat de huidige bewoners er kunnen blijven wonen tot de nieuwbouw klaar is. Dit is waar we vorig jaar mei de menselijke kring om de bewoners van Nij Ylostins hebben gemaakt!. Woningbouwcoöperatie Elkien heeft met dit nieuwbouwplan aangetoond dat het goed heeft nagedacht en visie heeft over hoe ouderen in de toekomst zelfstandig willen wonen. Dit plan biedt de mogelijkheid om ook bij zwaardere zorg in Nij Ylostins te kunnen blijven wonen. Een groot pluspunt. Daarnaast kunnen ouderen met een laag inkomen ook in de toekomst terecht in woon-/zorgcentrum Nij Ylostins. Wij hopen dat het college van B & W van de gemeente Sudwest-Fryslân inziet /beseft dat Nij Ylostins alleen toekomst heeft met nieuwbouw.

IJlst, Minne Fijlstra, Hessel Draijer