Ingezonden: Elkien (2)

Over ingezonden stukken kan niet worden gecorrespondeerd. Zij kunnen ook niet worden teruggezonden. Anonieme inzendingen worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich te allen tijde het recht voor de stukken in te korten en houdt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud

Met haar presentatie op Youtube probeert Elkien momenteel iedereen ervan te overtuigen dat nieuwbouw de enige optie is. Daar zijn een aantal goede redenen voor: 1. Een blokje helemaal links in de "impressie" , is een plan van zorgaanbieder Patyna, . Daarin moeten (ondanks dat het op de tekening nog iets kleiner is als 1 woonunit voor 5 bewoners) 30 mensen met een zware zorgbehoefte ondergebracht. Ze onderzochten eerder al eens de verbouwing van een deel van het bestaande complex voor dit doel maar dat werd ze te duur. Dus kan het alleen als eerst minstens de helft van Nij Ylostins wordt gesloopt om ruimte te maken voor hun nieuwbouw. 2.Nieuwbouw is goedkoper. Tenminste volgens de "gewone" economie waar alleen in uitgegeven euro's wordt gerekend. Die manier van denken is echter wel erg achterhaald. De "echte" economie, waarin we ook dingen als CO2 footprint van sloop en nieuwbouw meerekenen (en sinds kort ook: stikstof-footprint), de stress en verminderde levensverwachtingen door het heen-en-weer zeulen van mensen van 80 jaar en ouder, het feit dat renovatie veel meer aan de locale economie kan toevoegen, terwijl nieuwbouw prefab van elders komt et cetera geeft een heel ander plaatje. Daar komt dan nog bij, dat er helemaal geen haast is, tenminste niet voor de huidige bewoners. Die zijn allemaal dik tevreden met met hun huisjes. Ze zijn groot genoeg, licht, hebben geen drempels. Een renovatie hoeft dan ook niet meteen een "Total Makeover" te worden. Simpelweg de puien vervangen door PVC kozijnen met triple glas zou een mooie stap zijn naar een betere energie-index. Verder is afwachten wat de gemeente Sudwest Fryslan voor plan gaat ontwikkelen om IJlst van het gas af te helpen de beste strategie. Die opdracht hebben ze gekregen van de regering. Het zou zonde zijn als er bijvoorbeeld tot een warmtenet met geothermie als bron wordt besloten en je hebt net nieuwbouw neergezet met (dure, want niet langer gesubsidieerde) warmtepompen. Wat niet met zoveel woorden wordt genoemd: Elkien wil voor wat oorspronkelijk 60 sociale huurwoningen waren maar 30 terugbouwen. Dat is, als je het nieuws rond de sociale woningnood een beetje volgt toch wel minstens tegen de stroom in roeien. Maar wel uiteraard goedkoper. Zij denken, aan de hand van rapporten van hun demografen, dat er over 10 jaar geen ouderen meer zullen zijn voor deze woningen. Dat zijn dus dezelfde demografen die het wel een goed idee vonden 300.000 sociale woningen te slopen of te verkopen. Met als gevolg dat er nu 800.000 te weinig zijn. Aangezien iedereen, de overheid voorop, pleit voor hybride bewoning, jong en oud door elkaar zie ik voorlopig geen leegstand in Nij Ylostins. Ik hoop dan ook van harte dat de gemeente bij z'n besluit tot monumentenstatus blijft.

IJlst, Jos Meijer.