Edoza huldigt jubilarissen

SNEEK - Vanwege hun 50-jarig lidmaatschap zijn Fekke Bijlsma, Hayo de Vries en Durk Ouderkerken door mannenkoor EDOZA in het zonnetje gezet.

Dat gebeurde zoals de traditie wil tijdens de nieuwjaarsreceptie voor de koorleden en hun partners.

Tijdens dit gezellig samenzijn werden nog meer trouwe leden voor het voetlicht gehaald. Dit zijn op de foto vanaf links: Frits Switynk en Lolke Buma (beiden 10 jaar), Martin Kwast (25 jaar) en Klaas ten Napel (40 jaar). Fekke Bijlsma, Hayo de Vries en Durk Ouderkerken completeren met hun oorkondfes de foto.

De laatste drie jubilarissen werden door de KCZB nog verrast met een oorkonde en prachtig beeldje.