’Waar is de winter gebleven?’ in galerie BAS10

SNEEK - Elk jaar exposeren de aan galerie BAS10 in Sneek verbonden kunstenaars hun werk rond een bepaald thema. Dat thema is dit keer ’Waar is de winter gebleven?’

Het spreekt vanzelf dat het werken aan zo'n thema een grote variëteit aan kunstwerken oplevert. Ook dit keer vinden allerlei benaderingen, van figuratief tot abstract. Het is een plezier om te zien hoe verschillend kunstenaars met een dergelijk thema omgaan.

De opening is op zaterdag 14 december om 16.00 uur in de galerie aan de Suupmarkt 10.