Bob van der Linde nieuwe organist Protestantse Gemeente

SNEEK - Bob van der Linde wordt per 1 januari 2020 de nieuwe organist en kerkmusicus van de Protestantse Gemeente Sneek.

Van der Linde volgt Dirk S. Donker op, die sinds 1963 organist was van de Martinikerk. Bob van der Linde (24) studeerde orgel- en kerkmuziek bij Reitze Smits en Mark Lippe aan het HKU Utrechts conservatorium, waar hij in 2019 zijn Master of Music diploma behaalde. Daarnaast studeerde hij beiaard bij Frans Haagen aan de Nederlandse Beiaardschool in Amersfoort, waar hij eveneens in 2019 slaagde voor zijn Master.

Sinds 2018 is hij actief als stadsbeiaardier van Arnhem. In Sneek begeleidt van der Linde de komende tijd afwisselend de kerkdiensten in de Martinikerk en de Oosterkerk.