Een veilig heenkomen in Sneek

SNEEK - Waar zijn de 210 Joodse kinderen gebleven, die in 1942 en 1943 vanuit Amsterdam naar Friesland zijn gesmokkeld. De speurtocht voor het project De terugkeer van de Joodse Kinderen begon op 16 november en leverde in korte tijd tientallen reacties op. Van Joodse kinderen van toen, van Friese pleeggezinnen maar ook van kinderen, kleinkinderen, stiefzussen en stiefbroers. De zoektocht naar de 210 kinderen is nog niet voorbij. Estha Tsaig - Gobes kwam tijdens de oorlog op een andere manier in Friesland.

De Amsterdamse Estha belandde in de oorlog bij de familie Wierdsma in Sneek. In de grote schippersfamilie van twaalf kinderen, viel een extra kind niet op. Maar de buren hielden voor de zekerheid een oogje in het zeil: „Als er Duitsers de straat in kwamen, werden we gewaarschuwd.”

Het hele portret van Estha staat in de Leeuwarder Courant van zaterdag 30 november of online op de website van de krant. Daar staan ook de verhalen van Bram Houtkruijer, Henderika (Hennie) Hecht – Zilverberg en Evelijn Weijl – Roos.

De Terugkeer van de Joodse Kinderen is een samenwerkingsproject van Stichting De Verhalen, Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad, Omrop Fryslân en Tresoar. Provincie Fryslân verleent subsidie.

Kernredactie: Gerard van der Veer (SDV), Karen Bies (OF), Marja Boonstra (LC), Martijn van Dijk (RUG), Wybe Fraanje (FD).

www.joodsekinderen.nl

info@joodsekinderen.nl