Top en Twel ziet kans tot verlaging geluidhinder A7

OPPENHUIZEN/UITWELINGERGA Doarpsbelang Doarpsbelang Oppenhuizen en Uitwellingerga zet in op een structuurversterking van de dorpen. Het plan wordt gekoppeld aan de vervanging van de brug over het Prinses Margrietkanaal en het aanpakken van de geluidsoverlast van de A7.

Rijkwaterstaat moet die brug vóór 2026 hebben vervangen. Rijkswaterstaat, provincie Fryslân en gemeente Sudwest-Fryslân bieden daarbij kans voor een zogenaamde gebiedsgerichte aanpak. Een unieke kans om in een breder plan de geluidhinder te verminderen en een impuls te geven aan de leefbaarheid in de dorpen.

In 2018 heeft Doarpsbelang een enquête gehouden naar de geluidhinder van het wegverkeer van de A7. In een respons van ruim 64% heeft 82% van de inwoners aangegeven de geluidhinder hinderlijk tot zéér storend te vinden. De enquête gaf voldoende reden om dit ongenoegen kenbaar te maken bij Rijkswaterstaat, de gemeente en de provincie. Doarpsbelang heeft enkele verkennende gesprekken gevoerd.

In november 2018 heeft de minister van Verkeer en Infrastructuur een beslissing genomen om de brug in Uitwellingerga vóór 2026 te vervangen. Deze zogenaamde Startbeslissing (ondertekend door Rijkswaterstaat, provincie en gemeente) biedt een unieke gelegenheid om gelijktijdig met de vervanging van de brug de geluidhinder van de A7 aan te pakken. In de gesprekken met Rijkswaterstaat, de gemeente en de provincie is geadviseerd om de geluidhinder in een zogeheten ‘gebiedsgerichte aanpak’ aan de orde te stellen. Een aanpak waarin werk met werk (brugvervanging én het tegengaan van geluidhinder) op een efficiënte wijze aan elkaar worden gekoppeld.

Rijkswaterstaat staat open om de inwoners van Oppenhuizen en Uitwellingerga mee te laten denken in mogelijke oplossingen, maar vindt het wel belangrijk dat de plannen breed worden gedragen. Doarpsbelang doet daarom een oproep aan alle bewoners hierin mee te denken!

Doarpsbelang werkt aan een nota Structuurversterking Oppenhuizen en Uitwellingerga, met daarin een zevental aandachtspunten:

1. Maximum snelheid op de A7 naar maximaal 100 km p/u.

2. Een aquaduct in plaats van een nieuwe brug.

3. Inpassen van landschappelijke grond- en zichtwallen.

4. Verbetering en uitbreiding kleinschalige recreatievaart.

5. Verbetering en uitbreiding van wandel- en fietspaden.

6. Realiseren van woningbouw voor jongeren en senioren d.m.v. Inbreiding.

7. Gebruik van meer geluidsarm asfalt op het wegdek van de A7.

Om inwoners van Oppenhuizen en Uitwellingerga nader te informeren en te betrekken in de plannen, organiseert Doarpsbelang op woensdagavond 11 december a.s. van 19.00 – tot 21.00 uur een inloopavond in ’t Harspit.