Cafetaria Stadsfenne doorgaand verhaal

SNEEK - Het plan van ondernemer Franka van Os om in de Stadsfenne in Sneek een afhaalcafetaria te realiseren, kwam donderdag in het Bestjoershûs wederom aan de orde. Ondanks het afwijzen van de motie met daarin het verzoek aan het college in samenwerking met Van Os een passende locatie van de cafetaria in de Stadsfenne te zoeken, werd afgesproken dat een gesprek tussen wethouder Gea Wielinga en de ondernemer plaatsvindt.

Enkele raadsleden geven een verschillende uitleg omtrent de gang van zaken omtrent Cafetaria Stadsfenne. Er is sprake van een langdurig proces waaraan herhaaldelijk een episode wordt toegevoegd. CU-raadslid Gert Schouwstra stelt dat tijdens het debat bleek dat het plan in de wijk lastig ligt, waardoor de motie inhoudelijk werd aangepast “zodat het over heel Sneek ging.” De stemming leidde ertoe ,,dat de raad zich heeft uitgesproken dat er nergens in Sneek mag worden afgeweken van deze regels”, aldus Schouwstra.

Dit zou betekenen dat nergens buiten het centrum nog een snackbar of een andere detailzaak gevestigd mag worden. Feit is dat onder andere Wibo’s Eatcounter en McDonalds buiten het centrum zijn gesitueerd. Volgens Harmen de Wind (Lijst de Wind) is er draagvlak voor Cafetaria Stadsfenne. Ook GroenLinks-raadslid Thomas van Dijk laat een vergelijkbaar geluid horen. ,,Elk initiatief wordt door onze fractie tegen het licht gehouden, ook een nieuw voorstel betreffende deze cafetaria. Met name letten wij erop of de omgeving goed met een plan kan leven.”

,,Juist de Stadsfenne is een uitermate geschikte wijk voor het realiseren van een cafetaria”, aldus Franka van Os. ,,Stadsfenne, de Domp 1 en 2, Pasveer, Oudvaart, Houkepoort en een deel van de Zwette zijn nu voor een snack aangewezen op de binnenstad of Duinterpen. Rond etenstijd zijn die locaties lastig te bereiken met de auto en daar komt de parkeerproblematiek nog bij. Daar is in de Stadsfenne geen sprake van.”