Geen verbod op lachgas

SNEEK - In Súdwest-Fryslân komt geen verbod op het gebruik van lachgas. Een voorgestelde motie daarover van Lijst Poiesz-Zijlstra, FNP, CU en Lijst de Wind in de laatste raadsvergadering, werd verworpen met tien stemmen voor en 27 tegen.

Het toepassen van de Algemene Politie Verordening (APV) omtrent de aanpak van lachgas wordt door de fractievoorzitters Geartsje Horjus (CU) en Douwe Attema (CDA) verschillend uitgelegd.

Hojrus, voorstander van de motie, wijst op het enorme gebruik van lachgas in de Sneekweek. Ze is van mening dat er tijdens de Sneekweek voldoende aanleiding was om te handhaven, maar dit werd niet gedaan. ,,De overlast op straat was duidelijk zichtbaar. De politie liet dit toe. In de APV staat dat als er hinder in de openbare ruimte plaatsvindt, de politie dan mag ingrijpen.”

Volgens CDA-fractievoorzitter Douwe Attema vertelde burgemeester Jannewietske de Vries in de raad klip en klaar “dat zij voldoende instrumenten en bevoegdheden heeft om binnen de APV op te treden tegen de verkoop, handel en gebruik van lachgas op straat. Extra regelgeving in de APV hierover opnemen is dus overbodig”, zegt Attema.

Overigens betreurde Horjus dat het verloop van de discussie teveel werd gericht op de persoon, de indiener van de motie (Lijst Poiesz-Zijlstra) en niet zozeer op de inhoud van het onderwerp. Rinske Poiesz vond “de terughoudendheid van de coalitiepartijen” opvallend.