Ambitieus grachtenplan Sneek

SNEEK Stichting Waterstad Sneek heeft ambitieuze plannen om de bevaarbaarheid van de noordelijke stadsgrachten sterk te verbeteren. Grootste ingrepen zijn het omhoog brengen van de doorvaarthoogte en mogelijk beter bedienbaar maken van in totaal zes bruggen over de Westersingel, Kerk-, Badhuis- en Looxmagracht en de Zwette.

De Oosterpoortsbrug, Noorderpoortsbrug, Koningsbrug, Koninginnebrug, Laatste Stuiverbrug en Zwettebrug in Sneek worden in het waterstadplan verhoogd of beter bedienbaar. Ook een stadshaven, waarvoor een hapje uit het Martiniplein zou moeten worden genomen en aanlegmogelijkheden langs de route, zodat ter hoogte van het Bolwerk een soort Prinsentuin-achtige setting ontstaat, zijn opgenomen in de plannen van de Stichting Waterstad Sneek, die bestaat uit enthousiasme jonge ondernemers. 

Waterstad Sneek maakt zich verder sterk voor een stadstuin, verscheidene terrassen aan het water en mogelijkheden tot huur van watergerelateerde materialen. 

De leden van de werkgroep zijn, net als vele stadgenoten in Sneek, trots op hun stad. Die trots moet vooral blijven. Daarom roepen ze zoveel mogelijk Snekers op om mee te denken. Daarvoor is vanaf nu een enquête online beschikbaar via de website www.waterstadsneek.nl. De initiatiefnemers gaan inloopavonden organiseren. Ze hopen op breed draagvlak voor het plan. ,,De grachten liggen er, maar er gebeurt niet zoveel mee. Je kunt het laten zoals het is, maar je kunt ook proberen om Sneek verder terug te transformeren naar nog meer waterstad”.

Waterstad Sneek is omarmd door de Vereniging Ondernemend Sneek (VOS), de gemeente Súdwest-Fryslân en de Rabobank. Het verbeteren van de bevaarbaarheid en vergroten van aanlegmogelijkheden van de noordelijke stadsgrachten vraagt een investering van naar schatting 25 tot 30 miljoen euro. Bureau Schmidt voert een haalbaarheidsonderzoek uit. Waterstad Sneek is inmiddels een zogenaamd koploperproject van de provincie die in samenwerking met de Toerisme Alliantie Fryslân (TAF) de gastvrijheidseconomie wil bevorderen. 

Met een aantal andere partijen uit Fryslân wordt gewerkt aan een gezamenlijke strategie die inzet op Europese en rijksbijdragen voor de realisatie van deze projecten, waardoor Fryslân als waterprovincie op de (inter)nationale toeristische kaart komt te staan. Er is veel geld voor dit soort projecten, weet de Waterstad Sneek dat Harderwijk als voorbeeld neemt. Ook die stad haalde, zelfs voor 60 miljoen, de aloude waterstad-structuur succesvol terug in de stad.

Waterstad Sneek is in de optiek van de initiatiefnemers een investering in de toegankelijkheid van de reeds aanwezige water-infrastructuur van Sneek en omgeving. De grotere rol die het water - het historische goud van de stad - daarmee krijgt, betaalt zich uit in een gezond vestigingsklimaat en grote aantrekkingskracht op bestaande en nieuwe bezoekers; kortom het project levert een grote bijdrage aan het verbeteren van de leefbaarheid op en rondom de grachten en genereert vast en zeker meer omzet in alle sectoren.