Eerste paal Mienskipsskoalle in de grond

SNEEK Súdwest-Fryslân krijgt er een volgende Integraal Kind Centrum bij. Gistermorgen werd op het sportterrein van Sibrandabuorren de eerste paal geslagen voor de nieuwe Mienskipsskoalle.

Een dikke honderd scholieren met gele helmen op omcirkelden het heiteam onder leiding van wethouder Stella van Gent en schooldirecteur Seerp Rijpkema. Ze kregen hulp van (zie op foto vlnr.) Jelle Bouma uit Goaiïngea (half zichtbaar), de peuters Silte Walstra en Age Bakker (tussen de palen), Bernard Abma uit Tersoal (half achter de paal), Gauster Siemen Jellema en Douwe Wester uit Sibrandabuorren.

Binnenkort gaan bouwbedrijf Van der Meer uit Sneek en installateur Damstra Installatietechniek uit Driezum aan de slag om voor het volgend schooljaar een school te bouwen voor circa 110 leerlingen. Ook Stichting Kinderopvang Friesland krijgt er een plek.

De nieuwe Mienskipsskoalle is ontstaan uit de samenvoeging van de door krimp geplaagde dorpsscholen De Reinbôge (36 leerlingen) in Tersoal, De Twatine (56 kinderen) in Gauw en De Lege Geaën (32 scholieren) in Sibrandabuorren. De protestants christelijke, openbare en Daltonschool gaan verder onder Palludara, stichting voor Christelijk onderwijs in de gemeente Súdwest-Fryslân.

In het nieuwe IKC naast It Mingeltsje in Sibrandabuorren worden onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten voor kinderen samengevoegd. Kinderen van 0 tot 12 jaar gaan er leren, spelen en ontmoeten.