Extra toeslag voor niet-werkende student

Súdwest-Fryslân schroeft de studietoeslag voor studenten en scholieren met een arbeidsbeperking op van 42 euro naar 300 euro per maand.

De individuele studietoeslag is bedoeld voor studenten die door een arbeidsbeperking niet kunnen werken en onmogelijk zelf het wettelijk minimum loon kunnen verdienen. De bijdrage moet voorkomen dat studenten vervroegd stoppen met hun opleiding, omdat ze krap bij kas zitten.

In 2015 is de aanvullende inkomensondersteuning wettelijk vastgelegd, maar gemeenten mogen zelf de hoogte ervan bepalen.

Tot nu toe konden studerende jongeren in Súdwest-Fryslân 42 euro per maand krijgen. De gemeente wil dat nu flink verhogen naar 300 euro per maand.

Súdwest zou ook het landelijke gemiddelde van 110 euro per maand kunnen hanteren. Maar vanaf 2021 bepaalt het ministerie de hoogte van het bedrag. Daarop vooruitlopend verhoogt de gemeente de toeslag alvast naar het bedrag dat de staatssecretaris voor ogen heeft.

In de algemene uitkering is 25.000 euro uitgekeerd voor deze toeslag. Sinds de invoering is er in Súdwest mondjesmaat gebruik van gemaakt. Voor 2019 zijn er helemaal geen aanvragen ingediend.