Enthousiasme rond kooikershuisje

OFFINGAWIER Vele tientallen bezoekers kwamen zondag een kijkje nemen in de eendenkooi bij het Sneekermeer om het nieuwe kooikershuisje te bewonderen.

Iedereen was heel enthousiast en vond het een verrijking voor de kooi, laat Marten Castelein weten. De in Sneek wonende oud-onderwijzer is een van de vrijwilligers die mee timmerde tijdens de bouw van het kooikershuisje in de eendenkooi Goëngamieden

Het open huis van de eendenkooi aan de Koaiwei 3a viel samen met het Open Monumentenweekend. De bouwploeg in de eendenkooi bestond uit vrijwilligers van Staatsbosbeheer onder leiding van Sjerp Sietsma. Het project is gefinancierd dankzij de gemeente Súdwest-Fryslân en de provincie.

Het nieuwe kooikershuisje heeft de eendenkooi Goëngamieden compleet gemaakt. De eendenkooi probeert vooral een educatieve rol te vervullen. Eenden worden er al lang niet meer gevangen.