Galerie BAS10 in gevarenzone

SNEEK - Het voortbestaan van Beeldend Aktief Sneek, galerie BAS10 aan de Suupmarkt, hangt aan een zijden draadje.

Het bestuur van BAS informeerde vorige week een twintigtal leden over de zorgelijke toestand. Een opgerichte projectgroep hoopt niettemin in samenwerking met het bestuur het tij te keren.

Het vertrek van medewerker Hinke Boorsma, afnemende verkopen van schilderijen en het intrekken van een gemeentelijke subsidie in 2012 door Súdwest-Fryslan, zijn belangrijke oorzaken van de huidige malaise. Hoewel BAS niet in de rode cijfers staat, liet het bestuur zich omtrent de financiën niet optimistisch uit.

Leden opperden tal van ideeën om BAS nieuw leven in te blazen. Een andere galerie voor bepaalde tijd exposities laten regelen in galerie BAS. Het zoeken van een mecenas en het opstellen van een sponsorplan. Er werd opgeroepen de politieke partijen in Súdwest te informeren en contacten te leggen met het Fries Scheepvaart Museum en andere instellingen. De opgerichte projectgroep overlegt verder met leden om naar voren gebrachte ideeën verder te bespreken. Daarnaast wordt naarstig gezocht naar nieuwe medewerkers die het dagelijkse beheer van galerie BAS voor hun rekening kunnen nemen.