Grafsteen herplaatst

IJLST Onder de vloer van het pand Geeuwkade 3 werden dit voorjaar vier grote 17e eeuwse grafstenen gevonden. Ze dienden als fundering van de aambeelden van de hier destijds gevestigde schaatsenmakers.

Eén daarvan is herplaatst op het IJlster kerkhof, dankzij de medewerking van de gemeente Súdwest- Fryslân en de Werkgroep Historie IJlst en een aantal vrijwilligers.

Deze steen, die omstreeks een ton weegt, kon worden vervoerd omdat hij in tweeën gebroken was. De goed leesbare tekst op dit grafteken luidt als volgt:

Anno 1661 den 1e April is gestorven Swobke Botma, out 5 maanten en 7 dagen.

Anno 1664 den 26e Marty is gesturven Reyn Botma, out 13 dagen en leggen hier begraven.

Dit waren kinderen van de IJlster gemeentesecretaris Hermanus Botma, oorspronkelijk afkomstig uit het dorp Morra. In de doopboeken van de hervormde gemeente in IJlst staan van 1660 tot 1678 maar liefst 10 kinderen van hem vermeld. In 1681 woonde hij in Joure waar hij notaris was.

Met het herplaatsen van deze grafsteen blijft een bijzonder stukje IJlster historie voor de toekomst bewaard.

Tekst: Frits Boschma