Dorpsfeest Exmorra en Allingawier

EXMORRA/ALLINGAWIER Het aankomend weekend vieren de dorpen Exmorra en Allingawier hun jaarlijkse dorpsfeest. Dit jaar is het thema ‘FESTIFEEST’; een dorpsfeest in festivalsferen.

Dit uit zich in een programma met cabaret door grapjurk Jacob Spoelstra op de donderdagavond gevolgd door livemuziek van VAN GEEFT’M! Vrijdag wordt vanaf half 9 gekaatst, een bakwedstrijd gehouden en zijn workshops voor de 55-plussers uit beide dorpen. Voor de kinderen zijn er diverse knutselactiviteiten en is een Stef-de-Stuntpiloot sweeper.

Nadat de winnende kaatsers onder begeleiding van muziek- en showband Hollandia door het dorp is gegaan, is nog een zeskamp. Neem vijf vrienden mee en geef je op. Aansluitend wordt de feestavond geopend met muziek van feestband DE SUSKES. Wie komt hen helpen zoeken naar Fokje het konijn? Ze is alwéér ontsnapt.

Zaterdagochtend staat een festivalontbijt klaar, voor alle feestgangers die voor tienen hun bed (of tent) weer uit zijn gekomen. Aansluitend is een matinee met bier, gezelligheid én Emiel van de Hûnekop en Freark de Swetser, die als THE SPECTACLES’op het podium zullen staan.

Zaterdagmiddag wordt nog jeu de boules gespeeld en wordt spijkerbroekhangen georganiseerd. Wie na dit feestprogramma nog puf heeft, kan zaterdagavond vanaf 22.00 uur in de feesttent terecht voor live muziek van DEADLINE (entree 10 euro). Kortom; één en al vermaak voor jong en oud.

Alle info is te vinden op http://OvExmorraAllingawier.nl