Jubileum Draversploech Weidum

WEIDUM Na de zware Elfstedentocht van 1963 bleek dat een aantal sporters uit Weidum e.o. conditioneel niet goed genoeg was om de tocht uit te schaatsen. Ze besloten om ook zomers te werken aan de conditiedoor middel van duurlopen.

Initiatiefnemers waren bakker Klaas de Jong en dokter Aebe Haima. Ook bekende schaatsers als Piet de Boer en Rein Jonker sloten zich aan. Steevast op maandag avond werd er om 19 uur gestart bij de praktijk van dokter Haima in Weidum. Tot op heden is dit nog steeds het geval. Hardlopen was destijds niet een alledaags verschijnsel, zeker niet op de openbare wegen omdat er nog maar weinig fietspaden waren aangelegd. Ook de verlichting van de lopers liet in de winterperiode te wensen over.

Gedurende de jaren sloten zich steeds meer lopers aan, ook vanuit andere sporten (kaatsen, korfbal) omdat het schaatsen op natuurijs minder werd. Er wordt geen contributie betaald en deelname is vrijblijvend. Eenieder kan op zijn eigen niveau deelnemen, er zijn dan ook verschillende routes, waarbij gezamenlijk 4 kilometer wordt warm gelopen.

Sinds 1980 kent de groep ook een clubwedstrijd genaamd de ‘bierloop’. Deze is ontstaan door een weddenschap tussen twee leden waarbij de start bij de kroeg in Jorwert was en de finish bij het cafe in Jellum. Deze wedstrijd wordt dit jaar voor de 40e keer gehouden op vrijdag 4 oktober.

Het bijzondere van deze bierloop is, dat er in de afgelopen 40 jaar elk jaar een andere winnaar in de wisselbeker staat. De huidige wisselbeker is vernoemd naar lid en mentor, hardloper Yde Kooistra.

In de 56 jaar dat deze groep bestaat zijn vele mensen lid geweest. Ook lopers uit Wiuwert,Britswert, Dearsum en Sneek maken deel uit van dit illustere gezelschap. Omdat geen contributie werd betaald is er ook geen ledenadministratie. Deze bonte verzameling sporters, het bijzondere jubileum en de onuitputtelijke anekdotes verdienen regionaal aandacht om gedeeld te worden.

Zodat eenieder die ooit deelgenoot is geweest van deze groep de kans krijgt bij dit jubileum aanwezig te zijn.

Er is een mooi verhaal te schrijven rond deze groep en het jubileum. De jubileumcommissie staat daarom ook open om bovenstaande aan te vullen met diverse sterke verhalen, anekdotes zodat dit kan resulteren in een artikel dat het begrip ‘mienskip’ tot zijn recht laat komen.