Voorzichtig optimisme op Sneker Pan

SNEEK - Resultaten uit het voorseizoen vormen uiteraard geen enkele garantie voor succes in het zaterdag 27 juli beginnende SKS-kampioenschap, maar op en rond de Sneker Pan zijn de verwachtingen ten opzichte van vorig jaar toch iets groter. Voorzichtig optimisme, al gaat het tijdens de SKS-veertiendaagse vaak net even anders dan verwacht.

Schipper Jappie Visser (33) verwoordt het als volgt. ,,Der hinget altiten en frjemd soarte fan ekstra spanning as de SKS begjint. Neffens my hat eltsjenien dêr wol wat lêst fan. De iene fansels wat mear as de oare.” Zijn achterneef Douwe Visser bijvoorbeeld die met het Grouster skûtsje zijn titel verdedigt, is na het stoppen van ’Douwe fan Snits’ de meest ervaren schipper die zich de pis niet meer zo snel lauw laat maken.

Nog steeds wordt met veel bewondering teruggekeken op het geweldige stukje wedstrijdtactiek waarmee hij - en adviseur Tammo Oosterhof - vorig jaar in het allerlaatste stukje naar de finish in de laatste wedstrijd op het Sneekermeer vanuit geslagen positie alsnog het kampioenschap veroverde. ,,Datst it betinke kinst en ek noch sa tot yn de puntsjes útfiere; dat is eins net te leauwen”, zegt Jappie Visser.

Omdat het zo mooi was nog een keer: Op weg naar de eindstreep lag Heerenveen in het kielzog van het op de tweede plaats liggende Grou op titelkoers. Douwe Visser en zijn team lieten plotseling het achter hem varende skûtsje van Heerenveen steeds dichterbij komen tot die niets vermoedend in de fuik voer. De Grouster schipper dekte de Heerenveensters die niet meer konden draaien vervolgens vakkundig af, om ook Drachten, dat vierde lag, dichterbij te laten komen. In de bloedstollend spannende slotfase ging Visser net op tijd overstag naar de finish om zelf Drachten nipt voor te blijven. Dat lukte de knarsetandende Sytse Brouwer vervolgens niet meer, waardoor die zijn eerste titel door de vingers zag glippen.

Van Jappie Visser mag ook dit jaar niet worden verwacht dat hij zich met de titelstrijd kan bemoeien. Maar na zijn motto van vorig jaar ‘feilich sile, gjin domme dingen dwaan, leare en mei syn allen wille ha’ wordt nu stiekem gekeken naar een plaatsje in de eerste helft van het klassement. Voedingsbodem van het optimisme ligt onder andere opgesloten in de goede, positieve sfeer binnen het min of meer noodgedwongen vernieuwde bemanningsteam.

Marc-Jan Koopmans, Daan Beukens, Chris Tuinstra en Jort de Boer maken vooral vanwege andere drukke werkzaamheden niet langer deel uit van de bemanning van de Sneker Pan. Jurjen van der Pal (peiler), Wilko Riezebos (grootschoot) en Sjouke Dijkstra (2e voorhouder fok) zijn de vervangers. Het complete team bestaat uit Gerard Tuinman (bakbooordzwaard); Sicco Jonker (grootschoot); Sjoerd Hofland (adviseur); Rico van der Woude (stuurboordzwaard); Henk de Boer (grootschoot); Hotze Venema (fokkenist); Jacko Visser (hals/trim); Hilbert-Jan Kroon (lieren/trim) en Klaas de Boer (1ste voorhouder fok).

Daarnaast is vanaf begin maart vrijwel elke zondag weer fanatiek geoefend tijdens kortere, maar intensieve trainingssessies waarbij negenvoudig kampioen Douwe Visser, oud-Olympisch zeiler Marije Faber en de ervaren zeilcoach Koen van Esch geregeld mee waren voor tips en tricks op het water en tijdens de evaluaties achteraf.

Jappie Visser kijkt met een goed gevoel terug op het voorseizoen. Waar het in de aanloop naar zijn eerste jaargang vaker niet dan wel waaide, was er nu geregeld voldoende wind om goed te trainen. Of dat zich uitbetaalt? Je zou het bijna zeggen, bijvoorbeeld kijkend naar de eindklassering van Lemmer Ahoy waar het flink waaide. De Sneker Pan eindigde in een deelnemersveld van 23 skûtsjes na vijf races als derde, niet ver achter Grou en de Eelkje 2, een topper uit de IFKS.

,,It seit allegear net sa folle”, zegt Jappie aan de vooravond van zijn tweede jaar relativerend. Toch geldt Lemmer Ahoy als een soort graadmeter. Hij kan ook moeilijk ontkennen dat ze met een goed gevoel terug keerden vanuit Lemmer. De boothandling in de harde wind was prima. ,,It jout wol in befestiging dat wy goed dwaande binne. Wy ha ik skip mei hurde wyn yn’e macht. En oan board falt it allegear goed op syn plak. Wy hawwe it leuk mei syn allen. En sa’n risseltaat jout fansels ‘wol in boost’. Dat is mooi. Ek foar al dy oare minsken dy’t in ferskriklik soad wurk dwaan foar it skûtsje.”

Ook de eerste race in de voorwedstrijd op dezelfde locatie vanwege het 60-jarig bestaan van Stichting ‘It Lemster Skûtsje’ stemde tot tevredenheid. Derde. Daar tegenover stond op Lemmer Ahoy ook een valse start. Te vroeg. Net als onder andere Heerenveen en Grou. ,,Ja, dat wie spitich, mar goed; noait te betiid is altiten te let no”.

Waarmee de roerganger van de Pan maar wil zeggen dat de starts crucialer zijn dan ooit. Je moet er meteen bij zitten, want anders is een top-zeven plaats vrijwel onhaalbaar, omdat de skûtsjes qua snelheid vrijwel niks meer voor elkaar onder doen.