Geen Garden of Dance tijdens Sneekweek

SNEEK Er komt dit jaar geen Garden of Dance tijdens de Sneekweek. Burgemeester Jannewietske de Vries heeft de door horecaondernemer Jeroen Broeders aangevraagde vergunning geweigerd. Dat deed ze nadat de ondernemer bekend maakte niet uit de voeten te kunnen met voorwaarden en beperkingen die de gemeente wilde opnemen.

Zoals bekend viel in verband met de verbouw van de gemeentekantoren de Stadhuistuin in Sneek af als locatie voor de Garden of Dance. Het zogenaamde Bristolterrein aan de Prins Hendrikkade is als alternatieve locatie uitgewerkt. Jeroen Broeders heeft voorafgaand aan de formele vergunningsaanvraag de direct omwonenden geïnformeerd met een brief en organiseerde daarnaast een informatieavond. Afgelopen week heeft de gemeente circa 80 zienswijzen ontvangen van omwonenden.

De gemeente moet in de besluitvorming rekening houden met alle belangen. Dus zowel de belangen van de omwonenden, als de belangen van de aanvrager en ook het algemeen belang moeten worden beschouwd. Dat maakt dat de gemeente voorwaarden aan een eventuele vergunning moet verbinden.

De afgelopen weken zijn ook diverse gesprekken gevoerd met de ondernemer die het evenement wil organiseren. Afgelopen donderdag is er met de ondernemer gesproken over de voorwaarden en beperkingen die de gemeente voor deze locatie in de vergunning wil opnemen en over het aanpassen van de aanvraag. Afspraak was dat de ondernemer vrijdag zijn besluit over het aanpassen van de aanvraag met de gemeente zou delen,

Vrijdag aan het einde van de middag heeft de ondernemer aangegeven dat hij niet met de beperkingen uit de voeten kon en zijn aanvraag daarom niet kon aanpassen. Daarop heeft de burgemeester besloten om de vergunning te weigeren. Dit besluit wordt begin volgende week geformaliseerd. Dan wordt iedereen die een zienswijze heeft ingediend ook geïnformeerd over dit besluit.

,,Ik vind het belangrijk dat zowel omwonenden als ondernemer gehoord worden en dat we daadwerkelijk iets doen met hun zorgen en belangen. Ze hebben waardevolle zienswijzen ingediend die ik serieus neem. Ik vind het daarnaast belangrijk dat de jongere doelgroep van de Sneekweek een plek heeft. En dat dit een veilige plek is. Daarom kan het evenement alleen plaatsvinden onder voorwaarden en beperkingen die (mede) tot stand zijn gekomen dankzij de zienswijzen van de omwonenden. De organisator heeft aangegeven zich niet te kunnen committeren aan de voorwaarden en beperkingen, dus is er dit jaar geen Garden of Dance tijdens de Sneekweek. Ik begrijp de teleurstelling bij de jongeren en de ondernemer. En ook de opluchting voor anderen. Toch wil ik iedereen vragen om er met elkaar een mooi Sneekweek te maken. We hebben genoeg ingrediënten voor een prachtige en feestelijke Sneekweek," aldus burgemeester Jannewietske de Vries.