Súdwest zwalkt met Garden of Dance

SNEEK GroenLinks-raadslid Rowdy van der Veen stelde in de laatste raadsvergadering vragen over Garden of Dance aan burgemeester Jannewietske de Vries, die dit muziekspektakel in haar portefeuille heeft. Het werd Van der Veen niet duidelijk waarom Súdwest de aanvraag van Club 1841 daarover op 20 juni, in behandeling nam.

Volgens Van der Veen gaat het allemaal te snel en ,,pleinen al worden aangepast vooruitlopend op een positief besluit”, aldus het raadslid. Op genoemde aanvraag werden reeds honderd zienswijzen ingediend, waarop volgens burgemeester de Vries serieus wordt gereageerd. Bertus Walsma (GBTL) had de indruk dat de burgemeester langs het besproken onderwerp scheerde en niet duidelijk de kern raakte. ,,Vandaar mijn wedervraag. Zij had de aanvraag en het proces even duidelijker moeten toelichten.”

De gemeente plant het doorgaan van Garden of Dance op vrijdag 2 augustus, de openingsdag van de Sneekweek, op het Bristolplein aan de Prins Hendrikkade. Maar doorgaan is en blijft onwis. Er blijven vraagtekens omtrent de grote snelheid waarmee de gemeente alles aanpakt. Van der Veen wijst op de krappe tijd die er is om bezwaren in te dienen tegen het doorgaan van Garden of Dance. ,,De gemeente geeft bovendien zelf een termijn van 14 weken voor het aanvragen van een vergunning bij een groot evenement en een vergunningsaanvraag voor een evenement in de Sneekweek hoort zelfs voor 1 maart binnen te zijn”, aldus Van der Veen.

Ook is Bristol niet blij met de gang van zaken. Inmiddels is bij deze krant bekend dat buurtbewoners uit de Noordoosthoek rechtsbijstandsverzekeringen DAS en ARAG hebben ingeschakeld om hen bij te staan in een juridische procedure tegenover de gemeente, op het moment dat die het gewenste doorgaan van Garden of Dance bekendmaakt.

In eerste instantie bleek dat de Stadhuistuin niet beschikbaar was voor Garden of Dance. Vervolgens kreeg de gemeente teveel tegenstand na de bekendmaking dat het muziekgebeuren op het Veemarktplein werd gepland. Omwonenden ontvingen van burgemeester De Vries eind maart een brief met daarin de mededeling dat Garden of Dance op deze locatie niet doorging. Gemeentevoorlichter Louis Westhof zegt in de Leeuwarder Courant (2 april 2019) dat er voor 15 april duidelijk zou zijn. Inmiddels is het 10 juli en heeft Súdwest nog geen helderheid verschaft.