Raad SWF: Meer geld naar Empatec

SNEEK Empatec krijgt meer geld van de gemeente Súdwest-Fryslân. De raad besloot donderdagavond de gemeentelijke bijdrage per arbeidsplaats te verhogen van 500 euro naar 2000 euro.

Werknemers en directie van Empatec volgden in een bomvol Bestjoershûs het raadsdebat over de financiering van hun bedrijf. Ze waren opgetogen toen het amendement voor een verhoging van GroenLinks, D66, GBTL en lijst De Wind met negentien tegen zeventien stemmen (CDA, VVD, CU, lijsten Semplonius en Poiesz-Zijlstra) werd aangenomen.

Als gevolg hiervan betaalt Súdwest ruim zeven ton structureel per jaar meer aan Empatec. Vijf andere gemeentes waar het bedrijf onder valt, zegden reeds eerder financiële steun toe.

Empatec deed een financieel beroep op Súdwest, omdat subsidies vanuit het Rijk jaarlijks steeds minder worden en het bedrijf dit niet meer uit haar resultaten en eigen financiële reserves kan dekken. CDA-er Theunis de Vries had liever gezien dat het besluit later dit jaar was genomen, mede omdat de strategische visie van het bedrijf in het najaar uitkomt.

De VVD-fractie gaf de voorkeur aan nu incidenteel geld toe te kennen ,,en in de begroting van 2021 een structurele oplossing te vinden”, zegt Lianne van der Wal. Het liberale raadslid wijst ook op de nijpende financiële situatie van de gemeente. ,,Meer geld voor Empatec betekent bezuinigingen op een ander vlak. Er is eigenlijk alleen gesproken dat er meer geld naar Empatec moet, maar niet zozeer waar dit dan vandaan zou moeten komen en waar wij dan structureel op moeten gaan bezuinigen.”

Rowdy van der Veen (GroenLinks) kijkt zeer positief op debat terug. ,,Zowel van de voorstanders als de tegenstanders kwamen duidelijke argumenten naar voren. Ik gun de mensen die bij Empatec werken echt nu deze zekerheid en dan is het extra fijn als het toch lukt het amendement erdoor te krijgen.”