Lezing Raerd: Verhaal van een wereldreis

RAERD Hans en Peter van Fenema vertellen zondagmiddag 7 juli in de Laurentiuskerk van Raerd een over de wereldreis, die de gezusters Jo en Addie van Slooten uit Raerd van 1909 tot 1911 maakten.

Jo heeft van deze reis een uitvoerig verslag gemaakt, dat vorig jaar in druk is verschenen. Verantwoordelijk voor het resultaat zijn de broers Hans en Peter van Fenema, kleinzoons van Jo. De titel luidt: Verhaal van een wereldreis 1909-1911. Het reisjournaal van de Friese zusters Jo en Addie van Slooten.

Genoemde dames waren de dochters van voormalig burgemeester Adrianus Henricus van Slooten en zijn echtgenote Maria Clara van Sminia. Hobbe Baerdt van Slooten, burgemeester van Rauwerderhem van 1896-1912, was hun broer. Toen ze aan de reis begonnen, was Jo 34 jaar oud en Addie 42. Beiden waren nog ongetrouwd. Ze startten in Genua en vervolgens reisden ze via Amerika, Japan, China, Nederlands-Indië, India en Ceylon om ook weer in Genua te eindigen. De langste tijd verblijven ze in Nederlands-Indië op de tabaksplantage van hun neef Eelco.

Vorig najaar is het boek gepresenteerd op een bijeenkomst in het Historisch Centrum te Leeuwarden. Ter gelegenheid van de presentatie werden twee lezingen gehouden: de ene door professor Yme Kuiper, dé deskundige in Fryslân als het gaat om de rol die de adel in onze provincie gespeeld heeft, de andere door de gebroeders Van Fenema, die het publiek lieten meegenieten van de hoogtepunten van de reis van hun grootmoeder en oudtante.

De bijeenkomst in Raerd begint om 14.00 uur met een verhaal van Yme Kuiper over Jongemastate in Raerd en haar laatste bewoners, de familie Van Slooten. Ook zal hij iets over het leven in Nederlands-Indië vertellen. Na een kort pauze vervolgen Hans en Peter van Fenema het programma met het – uiteraard zeer ingekorte – reisverslag van hun grootmoeder.