Veldmuizen storten zich als lemmingen in aquaduct Hommerts

Het aquaduct onder de Jeltesleat in Hommerts ligt bezaaid met dode veldmuizen. Maandagochtend lagen er 351 over de rand gevallen diertjes in de tunnelbak.

De veldmuizenplaag in Zuidwest-Friesland leidt tot een bizar verschijnsel in het aquaduct onder de Jeltesleat in Hommerts. Het fietspad en het naastliggende trottoir in de tunnel liggen vol met omgekomen muisjes, die in de bak zijn gekukeld. Zaterdag lagen er 35 dode beestjes, zondag 140 en maandagochtend al meer dan 350. Fietsers en wandelaars laveren om de bruine diertjes heen.

Het lijkt erop dat het aquaduct voor de knaagdiertjes een dodelijke hindernis is op hun verplaatsingen. Vlak langs het water van de Jeltesleat kunnen ze ongehinderd oversteken, maar net buiten die route stuiten ze op de steile tunnelbak, waar ze zich blijkbaar als lemmingen in storten. Vooral op het fietspad aan de westkant van de tunnel ligt het vol met muizen, zowel volwassen dieren als jonkies. Hier en daar schuifelt een levend muisje tussen de kadavertjes door.

In het gebied rond Hommerts en Koufurderrige is al geruime tijd een veldmuizenplaag aan de gang. Boeren zetten er landerijen onder water om de dieren te verdrinken. De muizenpiek trok eerder dit voorjaar al volop zilverreigers, ooievaars en roofvogels naar de omgeving. Er nestelden hier zelfs meerdere paartjes van de zeldzame velduil, die zich in andere jaren nauwelijks laat zien in de provincie. De piek in de muizenexplosie moet nog komen. Die vindt doorgaans plaats in de nazomer.