’Burgemeester, red onze gymzaal van de sloop!’

SNEEK De leerlingen van de Simon Havingaschool in Sneek grepen gistermiddag een bezoekje van burgemeester Jannewietske de Vries aan om alsnog te proberen hun gymzaal te redden.

Onder het motto ‘better let as net’ ontvingen de kinderen, onderwijzend personeel en ouders van de school aan het Griend de eerste burger van Súdwest met de actieleus ‘Burgemeester, red onze gymzaal van de sloop!”. Ze hopen stilletjes dat de gemeente Súdwest-Fryslân alsnog terugkomt van het voornemen om de verouderde gymzaal van hun school te slopen.

Of dat er in zit is zeer twijfelachtig, want binnen nu en vijf weken zou de gedateerde sportruimte die ook plaats biedt aan sportverenigingen zoals een judoclub plat moeten liggen.

Kinderen en ouders voelen zich overvallen door het sloopbesluit. Er is volgens de gemeente een alternatieve locatie: de gymzaal bij It Rak. Maar die gaat langs een onveilige route, zo zeggen de ouders. Een veiliger route is zo lang lopen, dat het ten koste gaat van de reguliere lestijd. Zoals een leerling uit groep vier het verwoordde, die een testwandeling van opgeteld een uur heen en terug achter de rug had: ,,Ik ben moe en dan hebben we nog niet eens gegymd, juf!”

Naast dit feit is er op de alternatieve locatie te weinig ruimte, zodat een school die daar nu gymles heeft deels moet uitwijken naar weer een andere locatie, die ook ver lopen is en via een drukke route gaat.

Volgens de ouders van de Simon Havingaschool kan en moet de in 1972 gebouwde gymzaal gerenoveerd worden. Ze hebben bedacht dat het beter zou zijn om de gymzaal juist een bredere functie te geven, zodat de wijken er omheen er van mee kunnen profiteren. Stadsfenne en Pasveer missen namelijk een wijkcentrum. De gymzaal zou die functie deels kunnen vervullen.

Clubs en verenigingen en andere organisaties zouden er gebruik van kunnen maken, voor bijvoorbeeld trainingen. Zo is het een win-win-winsituatie: de kinderen kunnen er blijven gymmen, er kunnen meer mensen terecht en in tijden van duurzaamheid en hergebruik gaat er geen sloopkogel door een gebouw dat nog prima te gebruiken lijkt.

Jannewietske de Vries toonde haar sympathie voor het positieve protest. Ze nam de petitie met handtekeningen aan, maar wees tegelijkertijd nog maar eens op het aangenomen sloopplan. De Simon Havingaschool hoopt toch dat ze vanuit de mienskipsachtergrond alsnog een goed woordje kan doen. Er komt in ieder geval nog een gesprek tussen directeur Joop Fortuin van scholenkoepel Palludara en onderwijswethouder Stella van Gent.