Semplonius verrast over Cultureel Kwartier en parkeergarage Boschplein

SNEEK - De fractie Semplonius kaartte in een gedachtewisseling over bezuinigingen in de laatste raadsbijeenkomst de positie van het Cultureel Kwartier Sneek en de parkeergarage aan het Boschplein aan.

In eerste instantie wilde Klaas Jan Semplonius daarover een amendement indienen, maar wethouder Maarten Offinga deelde mede “onze gedachten interessant te vinden en heeft toegezegd die te onderzoeken. Daardoor verviel de noodzaak om het amendement in stemming te brengen.”

Semplonius bracht zijn verhaal naar voren, omdat uit de kadernota blijkt dat Súdwest ruim 5 miljoen dient te bezuinigen. Hij stelt dat het theater en de parkeergarage geen dekkende exploitatie hebben. ,,Zo kan het Cultureel Kwartier waarvan het theater een onderdeel is enkel de begroting sluitend krijgen door een jaarlijkse bijdrage van zo'n 3 miljoen euro. Deze bijdrage is onnodig hoog. Het afstoten en eventueel privatiseren van het Cultureel Kwartier - dan wel een deel daarvan - kan uitkomst bieden”, stelt Semplonius.

Hij beseft dat een bijdrage van Súdwest noodzakelijk blijft, ,,maar indien deze bijvoorbeeld kan worden teruggebracht naar € 1 miljoen op jaarbasis, wordt een besparing van bijna € 2 miljoen gerealiseerd.”

Wat Semplonius aangaat mag parkeren geheel gratis worden. ,,Echter, op dit moment is de gemeente belast met een parkeergarage op het Boschplein die meer kost dan die oplevert. Er zijn wellicht mogelijkheden de garage over te dragen aan bijvoorbeeld Q-park.”

Semplonius pleit voor een gemeente die zich focust op kerntaken. ,,Er dient dus een discussie plaats te vinden waar de raad deze kerntaken vaststelt. Taken die niet (direct) bij de gemeente horen, kan zij uit kosten overwegingen beter afstoten.”