Belevingscabine op Philadelphia Plevierenpad

SNEEK De locatie Plevierenpad in Sneek van Philadelphia neemt vrijdag als eerste in Friesland een zintuigen prikkelende belevingscabine in gebruik voor mensen met een ernstige meervoudige beperking.

De belevingscabine of Sensikspod is een cabine voor één persoon, met VR bril, koptelefoon, 360 graden beeld, licht, geluid warmte, geurverstuivers, blazers en trillingen. Hierin kun je een beleving ervaren waarin je voelt, ruikt, hoort, ziet én proeft: Sensory Reality. Onderzoek heeft laten zien dat ons brein op audiovisuele content met multi-zintuiglijke stimuli reageert alsof het een echte ervaring is.

In januari 2017 zijn Philadelphia en Sensiks een samenwerking aangegaan en is een pilot gestart naar de potentie van Sensory Reality in de gehandicaptenzorg. ,,De uitkomsten waren positief: onze cliënten voelen zich echt beter nadat ze in de cabine hebben gezeten”, laat activiteitenbegeleidster Alie van der Zee-de Vries weten.

Op dit moment heeft de aan het Plevierenpad geplaatste belevingscabine vooral content met dieren, dolfijnen, olifanten, katten en honden. En met natuur, zoals bos en strand. Of stoere dingen, zoals rijden in een Porsche en voetbalwedstrijden. ,,Deze belevingen zijn vooral ontspannend en bieden extra mogelijkheden voor onze cliënten.”

Op basis van de positieve uitkomsten is besloten tot een vervolgsamenwerking en verdere opschaling binnen het zorgaanbod van Philadelphia. Want er valt meer te leren én er liggen nog kansen, aldus Van der Zee.

Samen met Sensiks wil Philadelphia ook gaan zorgen voor specifieke content voor onze verschillende doelgroepen. ,,En belevingen maken die mogelijk ook deel gaan uitmaken van het persoonlijke ondersteuningsplan van een cliënt. Dat doen we door samen in de praktijk te leren en nog meer onderzoek te doen naar de mogelijkheden.”

Philadelphia heeft de ambitie om haar dienstverlening door te ontwikkelen zodat cliënten nog meer eigen regie kunnen ervaren, meer het beste uit zichzelf kunnen halen en meer kwaliteit van leven kunnen ervaren. De inzet van technologie wordt hier als middel voor ingezet. Philadelphia werkt samen met innovatieve leveranciers zoals Sensiks om deze technologie ‘van buiten naar binnen’ te halen. Hierin vervult Philadelphia de rol van ‘lancerende klant’. Philadelphia werkt actief samen met innovatieve leveranciers, deelt haar domeinkennis en zet middelen in om zo gezamenlijk passende producten en diensten te ontwikkelen.

Het is de bedoeling dat de aangrenzende Sinne, school voor speciaal onderwijs en het kinderdagverblijf ook gebruik kunnen maken van de belevingscabine van globaal twee bij twee meter. De cabine kan ook worden gebruikt voor trainingen van personeel om bijvoorbeeld te ervaren hoe groot de chaos soms kan zijn in het hoofd van autistische mensen.

De belevingscabine wordt geopend door regiodirecteur Geert Bos. Het is tevens de afsluiting van een themaweek over kamperen met medewerking van de defensie dat twee legertenten heeft opgebouwd in de belevingstuin van Philadelphia.