Skûtsjes SKS in IJlst voor meting

IJLST De veertien skûtsjes van de SKS worden vanaf morgen gemeten, gewogen en ingescand. Dat gebeurt op de werf van Scheepswerf ten Woude in IJlst. Dat meldt de SJKS op haar website.

De aldus verkregen gegevens bieden de deskundigen handvaten voor het mogelijk perfectioneren van de huidige zeilformule. Een zeilformule is nodig om de verschillen in de 14 unieke skûtsjerompen te compenseren door ze minder of meer zeiloppervlak te geven.

Voor 2016 werd het zeiloppervlak bepaald door een computerprogramma. In 2016 is de Formule 2016 ingevoerd. Dit voldeed aan de uitgangspunten die de leden van de SKS hebben bepaald om een begrijpelijke simpele methode om het zeiloppervlak te bepalen. Een evaluatie van de formule bracht aan het licht dat de formule mogelijk te verbeteren is. Randvoorwaarde is dat de voor de formule te gebruiken invoergegevens zuiver en actueel moeten zijn.

Dit is de reden dat de skûtsjes de komende weken op de weegschaal gaan en zorgvuldig zullen worden ingescand bij Scheepswerf Ten Woude in IJlst. De scans worden uitgevoerd door Brandsma Digitaal Meten (BDM) en Lido2D3D uit Bolsward.

De metingen zijn verdeeld in sessies van twee dagen, verdeeld over drie weken. Als eerste is het skûtsje van Huzum aan de beurt. Op 26 juni zijn de metingen klaar en kunnen de specialisten aan de slag.

Het komend kampioenschap zeilt de SKS vloot nog gewoon onder de Formule 2016.