Slootjesdag in Wyldemerk

RIJS - IVN Súdwesthoeke houdt zaterdag 15 juni samen met Staatsbosbeheer in de Wyldemerk de jaarlijkse Slootjesdag voor kinderen.

Startpunt is de parkeerplaats bij de ingang van de Wyldemerk aan de Wyldemerkwei; deze loopt parallel aan de Súdergoawei (N359). De start is om 13.30 uur en om ongeveer 15.00 uur is het afgelopen.

Opgave is verplicht en dat kan bij Rinnert Foekema op 06 44995009 of ryfoekema@gmail.com.

De Wyldemerk is een natuurgebied van Staatsbosbeheer. Bij de waterpartijen wordt met behulp van schepnetjes en ander gereedschap gezocht naar wat er daar allemaal leeft in het water. Alle kinderen tot 12 jaar zijn welkom met hun ouders, pakes en beppes.