Brandstichtingen in ontmoetingstuin

SNEEK De natuurontmoetingstuin tussen de Johannes Postschool en het AZC in de Sneker wijk Noorderhoek is opnieuw geconfronteerd met vernielingen en baldadigheid.

De beheerders hebben de afgelopen maand tot drie keer toe bij de politie aangifte moeten doen van vernielingen. ,,Dan is er wel iets heel goed mis”, laten ze op social media weten. In de reacties wordt hard geroepen om de daders op te snorren, bijvoorbeeld door camera’s op te hangen en ze flink aan te pakken.

De situatie wordt voor de vrijwilligers die hun best doen om de tuin aantrekkelijk te houden voor bezoekers, gevoelsmatig steeds grimmiger.

De afgelopen tijd is onder andere een picknickbank volledig in elkaar getrapt en is er brand gesticht in de beplanting. En dat laatste gebeurde tot ontzetting van de tuinwerkers zelfs in het tuinhuis dat weer met grof geweld werd opengebroken.