Voor 230 basisschoolkinderen is bewegen een feest

SNEEK Dit schoolseizoen ontvangen 230 Sneker leerlingen uit de groepen 1 en 2 van de Johannes Postschool, Zwetteschool, Master Steve Jobs, Master Amiko, Julianaschool en Berneboefke het Nijntje beweegdiploma. Tijdens het beweegprogramma, uitgesmeerd over een periode van 20 weken, leren de kinderen tijdens de gymuren allerlei beweegvormen onder begeleiding van Turnvereniging ATC uit Sneek.

Klauteren, klimmen, rollen en springen. Het zijn veelzijdige vormen van bewegen en uitdagend voor kinderen. Een kind dat op jonge leeftijd veelzijdig beweegt heeft op latere leeftijd een betere motoriek. Dit maakt het meedoen aan een sport of activiteit leuker. ,,Kinderen vinden meedoen aan het Nijntje beweegprogramma leuk, omdat elke beweegvorm weer een nieuwe uitdaging is”, zegt Sanne de Jonge van ATC Sneek.

Het Nijntje beweegprogramma wordt gerealiseerd doormiddel van een sportimpuls. Tot 2021 geeft turnvereniging ATC de beweeglessen. De groepsleerkrachten worden tussentijds opgeleid om het Nijntje beweegdiploma vanaf 2021 uit te voeren. Hiermee kiezen de basisscholen voor kwaliteit van de gymlessen. ,,Het programma bewijst zich, want met de nul- en eindmetingen zien we een duidelijke motorische verbetering bij de kinderen. En ze stralen van zelfvertrouwen”, bemerkt buurtsportcoach Jan Dupon.

Aan het eind van de 20 weken krijgen de kinderen het Nijntje beweegdiploma tijdens het Nijntje beweegfeest. De ouders van de kinderen mogen hieraan ook meedoen. Deze vonden plaats in de Schuttersveldhal. Alleen de Julianaschool heeft haar beweegfeest nog tegoed, die is op 20 juni. Tot nu toe hebben zo'n 120 ouders gekeken en meegedaan. Volgend schoolseizoen volgt het laatste beweegprogramma bij de scholen.