ONS bezig met Sport- & Bewegingscentrum

SNEEK ONS Sneek zal de komende maanden de haalbaarheid van een duurzaam sport- & bewegingscentrum op het Harinxmaland in Sneek onderzoeken.

In een persbericht laat de club weten dat een aantal enthousiaste mensen de afgelopen weken heeft gewerkt aan een vooruitstrevende visie. ’Sporten en bewegen zijn voor ieder mens belangrijk. De ontwikkelde visie gaat veel verder dan sporten alleen.’

Multidisciplinaire samenwerking tussen sportverenigingen, maatschappelijke en gezondheidsorganisaties en bedrijfsleven is waar het om gaat. Breedte- en amateur topsport op een nieuw duurzaam complex in Harinxma-land. Samenwerken vanuit een gezamenlijke maatschappelijke visie!

De gemeente SWF is positief over dit initiatief. De komende weken zal een compact projectteam, bestaande uit Tjalco de Witte, Joan Boelens en Jan Roelof Middeldorp, de haalbaarheid van dit centrum onderzoeken.