Open tuinen groei & bloei

SNEEK Dit jaar gaan de tuinhekken van meer dan 30 prachtige tuinen van Groei & Bloei-leden in Friesland gratis open voor het publiek.

Niet alleen in de Súdwesthoek, tijdens het Groei & Bloei Open Tuinenweekend op 15 en 16 juni, maar ook op 25-26 mei, 15-16 juni, 29-30 juni, 27-28 juli, 10-11 augustus en 31 augustus en 1 september 2019.

Het Nationaal Open Tuinen Weekend van de landelijke vereniging Groei & Bloei wordt dit jaar gehouden op 15 en 16 juni. De gezamenlijke afdelingen van Groei & Bloei in de provincie Friesland kiezen voor een ruimere opzet. De bedoeling hiervan is niet alleen om meer liefhebbers in de gelegenheid te stellen de opengestelde tuinen te bezichtigen, maar ook om deelnemende tuinen op die dagen open te stellen wanneer ze op hun mooist zijn.

Overigens is niet elke tuin elk weekend open: de ene tuin kan slechts één weekend open zijn, de andere tuin twee keer of vaker.

Voor een compleet overzicht van tuinen, adressen en openingsdagen en tijden kunnen geïnteresseerden de brochure “Fryslân iepenet syn tunen 2019” downloaden van de website www.sneek.groei.nl